blob: ec28574d2ead7321f7a4e3f993d1eb1e0cfcb8b4 [file] [log] [blame]
{
"appName": {
"message": "Przetłumacz zaznaczony tekst",
"description": "The app name"
},
"appBetaName": {
"message": "Tłumacz zaznaczony tekst (Beta)",
"description": "The beta app name"
},
"appDescription": {
"message": "Przetłumacz zaznaczony tekst za pomocą Tłumacza Google",
"description": "The app description"
},
"contextmenu_title": {
"message": "Tłumacz zaznaczenie na...",
"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done. Inside this parent item there are the target languages."
},
"contextmenu_title2": {
"message": "Tłumacz zaznaczone na '$language$'",
"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done and there's only one language available.",
"placeholders": {
"language": {
"content": "$1",
"example": "Language to translate into."
}
}
},
"contextmenu_edit": {
"message": "Edytuj języki...",
"description": "Title of the item inside the 'Translate section into...' context menu which is used to go to the options page."
},
"options_welcome": {
"message": "Witaj!",
"description": "Title of the options page which welcomes users"
},
"options_introduction": {
"message": "Proszę wybierz języki, które chcesz widzieć w menu \"translate\".",
"description": "Introduction paragraph in the options page preceding the language list."
},
"options_languageselectheader": {
"message": "Języki:",
"description": "Header of the selected languages list."
},
"options_otheroptionsheader": {
"message": "Inne opcje:",
"description": "Subheader in the options page before the options to choose where should the translation be shown.."
},
"options_tabsoption_1": {
"message": "Otwórz Tłumacz Google w nowym oknie dla każdego tłumaczenia.",
"description": "Option which defines where should the translations be shown (in this case, each translation will be opened in a new tab)."
},
"options_tabsoption_2": {
"message": "Otwórz Google Tłumacz w unikalnej karcie i zastąp ostatnie tłumaczenie zamiast otwierać dużo okien.",
"description": "Option which defines where should the translations be shown (in this case, each translation will be opened in the same tab used for the previous translation, or will open a new tab if there aren't any translation tabs open)."
},
"options_tabsoption_3": {
"message": "Otwórz tłumaczenie Google w wyskakującym oknie.",
"description": "Option which defines where should the translations be shown (in this case, each translation will be opened in a new popup)."
},
"options_savebutton": {
"message": "Zapisz",
"description": "Save button in the settings page"
},
"options_addlanguage": {
"message": "Dodaj język",
"description": "Title for the 'Add language' dialog"
},
"options_addlanguage_addbutton": {
"message": "Dodaj",
"description": "'Add' button in the footer of the languages list which is used to show a dialog with a list of potential languages to add. In the dialog, this message is also shown inside a button which is used to confirm the action."
},
"options_language_label": {
"message": "Język:",
"description": "Label for the language selector in the 'Add language' dialog"
},
"options_credits": {
"message": "Autorstwo",
"description": "Message for the link to the credits dialog, and also the title for the credits dialog, which shows a list of open source projects used inside the extension and a list of translators/contributors."
},
"options_credits_createdby": {
"message": "Rozszerzenie stworzone przez: <a href=\"https://www.avm99963.com/\" target=\"_blank\">@avm99963</a> (Adrià Vilanova Martínez)",
"description": "Text shown in the credits dialog, which shows that the extension was created by Adrià Vilanova Martínez (and their username is avm99963)."
},
"options_credits_homepage": {
"message": "strona główna",
"description": "Text shown for links to go to each homepage of open source projects in the credits. NOTE: put in in lowercase letters"
},
"options_credits_by": {
"message": "przez",
"description": "Fragment of the author statement in an item of the credits. NOTE: put in in lowercase letters. EXAMPLE: '{{options_credits_by}} Adrià Vilanova Martínez'"
},
"options_credits_translations": {
"message": "Tłumaczenie",
"description": "Header for the section in the credits dialog which recognizes translators."
},
"options_credits_translations_paragraph": {
"message": "Chciałbym bardzo podziękować poniższym współtwórcom, którzy bezinteresownie przetłumaczyli interfejs rozszerzenia na wiele języków:",
"description": "Paragraph in the 'Translations' section of the credits dialog, which recognizes translators. Following this paragraph there's a list with all the translators' names (if you've translated a string in Crowdin, you'll automatically be added to the list in the following extension update)."
},
"options_ok": {
"message": "Ok",
"description": "OK button in informative dialogs, which is used to close them (no action is done when pressing these buttons)"
},
"options_cancel": {
"message": "Anuluj",
"description": "Cancel button in the dialogs, to reject an action."
},
"notification_install_title": {
"message": "Dziękujemy za zainstalowanie 'Translate Selected Text'"
},
"notification_install_message": {
"message": "Kliknij to powiadomienie, aby skonfigurować."
}
}