blob: b33eb1b0afe6be637a7657687ba7739e23d1791b [file] [log] [blame]
{
"appName": {
"message": "Przetłumacz zaznaczony tekst",
"description": "The app name"
},
"appBetaName": {
"message": "Tłumacz zaznaczony tekst (Beta)",
"description": "The beta app name"
},
"appDescription": {
"message": "Przetłumacz zaznaczony tekst za pomocą Tłumacza Google",
"description": "The app description"
},
"contextmenu_title": {
"message": "Tłumacz zaznaczenie na...",
"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done. Inside this parent menu there are the menus"
},
"contextmenu_title2": {
"message": "Tłumacz zaznaczone na '$language$'",
"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done and there's only one language available.",
"placeholders": {
"language": {
"content": "$1",
"example": "Language to translate into."
}
}
},
"contextmenu_edit": {
"message": "Edytuj języki...",
"description": "Title of the option inside the 'Translate section into...' context menu."
},
"options_welcome": {
"message": "Witaj!",
"description": "Title of the options page"
},
"options_introduction": {
"message": "Proszę wybierz języki, które chcesz widzieć w menu \"translate\".",
"description": "Introduction paragraph to the options pages"
},
"options_languageselectheader": {
"message": "Języki:",
"description": "Header of the language select option."
},
"options_otheroptionsheader": {
"message": "Inne opcje:",
"description": "Header of the options page."
},
"options_tabsoption_1": {
"message": "Otwórz Tłumacz Google w nowym oknie dla każdego tłumaczenia.",
"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
},
"options_tabsoption_2": {
"message": "Otwórz Google Tłumacz w unikalnej karcie i zastąp ostatnie tłumaczenie zamiast otwierać dużo okien.",
"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
},
"options_tabsoption_3": {
"message": "Otwórz Google Tłumacz w panelu (musisz aktywować <a href='chrome://flags/#enable-panels' id='panelsflag'>--enable-panels</a> flag). <sup style='color:red; font-weight: bold;'> TESTOWE</sup>",
"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
},
"options_savebutton": {
"message": "Zapisz",
"description": "Save button in the settings page"
},
"options_addlanguage": {
"message": "Dodaj język",
"description": "Title for the 'Add language' dialog"
},
"options_addlanguage_addbutton": {
"message": "Dodaj",
"description": "Add button in the footer of the languages list"
},
"options_language_label": {
"message": "Język:",
"description": "Label for the language selector in the 'Add language' dialog"
},
"options_credits": {
"message": "Autorstwo",
"description": "Title for the credits link and dialog"
},
"options_credits_homepage": {
"message": "strona główna",
"description": "Homepage link for an item in the credits. NOTE: put in in lowercase letters"
},
"options_credits_by": {
"message": "przez",
"description": "Fragment of the author statement in an item of the credits. NOTE: put in in lowercase letters. EXAMPLE: '{{options_credits_by}} Adrià Vilanova Martínez'"
},
"options_ok": {
"message": "Ok",
"description": "OK button in the dialogs"
},
"options_cancel": {
"message": "Anuluj",
"description": "Cancel button in the dialogs"
},
"notification_install_title": {
"message": "Dziękujemy za zainstalowanie 'Translate Selected Text'"
},
"notification_install_message": {
"message": "Kliknij to powiadomienie, aby skonfigurować."
},
"notification_upgradedtostorage_title": {
"message": "'Translate Selected Text' został zaktualizowany do wersji v0.6!"
},
"notification_upgradedtostorage_message": {
"message": "Teraz twoje opcje zostaną zsynchronizowane na wszystkich twoich urządzeniach! Minusem jest to, że teraz musisz skonfigurować rozszerzenie jeszcze raz :-( Kliknij to powiadomienie, aby skonfigurować."
},
"notification_reorder_title": {
"message": "'Translate Selected Text' został zaktualizowany do wersji v0.7!"
},
"notification_reorder_message": {
"message": "Teraz możesz konfigurować w jakiej kolejności chcesz mieć wyświetlane języki w menu kontekstowym. "
}
}