Pontoon: Update Catalan (ca) localization of TW Power Tools

Co-authored-by: Adrià Vilanova Martínez <me@avm99963.com>
diff --git a/src/static/_locales/ca/messages.json b/src/static/_locales/ca/messages.json
index 746e9d9..15d223a 100644
--- a/src/static/_locales/ca/messages.json
+++ b/src/static/_locales/ca/messages.json
@@ -23,6 +23,14 @@
   "message": "L'opció anterior està desactivada forçosament degut a un problema.",
   "description": "Warning shown in the options page below an option, when it has been remotely force disabled via the kill switch mechanism."
  },
+ "options_featuredoptions": {
+  "message": "Funcions destacades",
+  "description": "Heading for several options that can be enabled in the options page."
+ },
+ "options_minorenhancements": {
+  "message": "Millores menors",
+  "description": "Heading for several options that can be enabled in the options page."
+ },
  "options_list": {
   "message": "Activa el scroll infinit a les llistes de fils.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
@@ -35,10 +43,6 @@
   "message": "Carrega automàticament tots els missatges de cop quan facis scroll per un fil.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
- "options_enhancements": {
-  "message": "Millores addicionals",
-  "description": "Heading for several options that can be enabled in the options page"
- },
  "options_fixedtoolbar": {
   "message": "Mantén visible la barra d'eines de la llista de fils a la Consola de la Comunitat.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
@@ -107,10 +111,6 @@
   "message": "Mostra una notificació a la Consola de la Comunitat quan una llista de fils rep actualitzacions.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
- "options_profileindicator_header": {
-  "message": "Punt indicador",
-  "description": "Heading for the profile indicator feature options"
- },
  "options_profileindicator_moreinfo": {
   "message": "+info sobre les 2 darreres opcions",
   "description": "Link to learn more about the profile indicator feature"