blob: 33dc3be0ba989c09038fed70096bce248c01f14a [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Graf alternatiu FME</title>
<meta name=viewport content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
<link rel="stylesheet" href="https://code.getmdl.io/1.3.0/material.blue_grey-blue.min.css" />
<style>
.mdl-card {
height: 320px;
}
.mdl-card > .mdl-card__title.graf {
color: #fff;
background: url("img/graf_screenshot.png") center top 15% no-repeat #46B6AC;
}
.misc {
color: #fff;
background: #00695C;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="mdl-layout mdl-js-layout mdl-layout--fixed-header">
<header class="mdl-layout__header">
<div class="mdl-layout__header-row">
<!-- Title -->
<span class="mdl-layout-title">Graf alternatiu FME</span>
</div>
</header>
<main class="mdl-layout__content">
<div class="page-content">
<div class="mdl-grid">
<div class="mdl-shadow--2dp mdl-cell mdl-cell--4-col mdl-card">
<div class="mdl-card__title mdl-card--expand graf">
<h2 class="mdl-card__title-text">El graf</h2>
</div>
<div class="mdl-card__supporting-text">
Una versió de només lectura del graf, optimitzada per navegadors móvils i amb una interfície millorada.
</div>
<div class="mdl-card__actions mdl-card--border">
<a href="graf.php" class="mdl-button mdl-button--colored mdl-js-button mdl-js-ripple-effect">
Vés-hi
</a>
</div>
</div>
<div class="mdl-shadow--2dp mdl-cell mdl-cell--4-col mdl-card">
<div class="mdl-card__title mdl-card--expand misc">
<h2 class="mdl-card__title-text">App de l'Assistent de Google</h2>
</div>
<div class="mdl-card__supporting-text">
Com a novetat, ara pots navegar el graf amb l'Assistent de Google! Disponible en castellà i en anglés.
</div>
<div class="mdl-card__actions mdl-card--border">
<a href="https://assistant.google.com/services/a/uid/000000249b9f19cb" class="mdl-button mdl-button--colored mdl-js-button mdl-js-ripple-effect">
Vés-hi
</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</main>
</div>
<script defer src="https://code.getmdl.io/1.3.0/material.min.js"></script>
</body>
</html>