blob: b33eb1b0afe6be637a7657687ba7739e23d1791b [file] [log] [blame]
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +01001{
2 "appName": {
3 "message": "Przetłumacz zaznaczony tekst",
4 "description": "The app name"
5 },
6 "appBetaName": {
7 "message": "Tłumacz zaznaczony tekst (Beta)",
8 "description": "The beta app name"
9 },
10 "appDescription": {
11 "message": "Przetłumacz zaznaczony tekst za pomocą Tłumacza Google",
12 "description": "The app description"
13 },
14 "contextmenu_title": {
15 "message": "Tłumacz zaznaczenie na...",
16 "description": "Title of the context menu that appears when a right click is done. Inside this parent menu there are the menus"
17 },
18 "contextmenu_title2": {
19 "message": "Tłumacz zaznaczone na '$language$'",
20 "description": "Title of the context menu that appears when a right click is done and there's only one language available.",
21 "placeholders": {
22 "language": {
23 "content": "$1",
24 "example": "Language to translate into."
25 }
26 }
27 },
28 "contextmenu_edit": {
29 "message": "Edytuj języki...",
30 "description": "Title of the option inside the 'Translate section into...' context menu."
31 },
32 "options_welcome": {
33 "message": "Witaj!",
34 "description": "Title of the options page"
35 },
36 "options_introduction": {
37 "message": "Proszę wybierz języki, które chcesz widzieć w menu \"translate\".",
38 "description": "Introduction paragraph to the options pages"
39 },
40 "options_languageselectheader": {
41 "message": "Języki:",
42 "description": "Header of the language select option."
43 },
44 "options_otheroptionsheader": {
45 "message": "Inne opcje:",
46 "description": "Header of the options page."
47 },
48 "options_tabsoption_1": {
49 "message": "Otwórz Tłumacz Google w nowym oknie dla każdego tłumaczenia.",
50 "description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
51 },
52 "options_tabsoption_2": {
53 "message": "Otwórz Google Tłumacz w unikalnej karcie i zastąp ostatnie tłumaczenie zamiast otwierać dużo okien.",
54 "description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
55 },
56 "options_tabsoption_3": {
57 "message": "Otwórz Google Tłumacz w panelu (musisz aktywować <a href='chrome://flags/#enable-panels' id='panelsflag'>--enable-panels</a> flag). <sup style='color:red; font-weight: bold;'> TESTOWE</sup>",
58 "description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
59 },
60 "options_savebutton": {
61 "message": "Zapisz",
62 "description": "Save button in the settings page"
63 },
64 "options_addlanguage": {
65 "message": "Dodaj język",
66 "description": "Title for the 'Add language' dialog"
67 },
68 "options_addlanguage_addbutton": {
69 "message": "Dodaj",
70 "description": "Add button in the footer of the languages list"
71 },
72 "options_language_label": {
73 "message": "Język:",
74 "description": "Label for the language selector in the 'Add language' dialog"
75 },
76 "options_credits": {
77 "message": "Autorstwo",
78 "description": "Title for the credits link and dialog"
79 },
80 "options_credits_homepage": {
81 "message": "strona główna",
82 "description": "Homepage link for an item in the credits. NOTE: put in in lowercase letters"
83 },
84 "options_credits_by": {
85 "message": "przez",
86 "description": "Fragment of the author statement in an item of the credits. NOTE: put in in lowercase letters. EXAMPLE: '{{options_credits_by}} Adrià Vilanova Martínez'"
87 },
88 "options_ok": {
89 "message": "Ok",
90 "description": "OK button in the dialogs"
91 },
92 "options_cancel": {
93 "message": "Anuluj",
94 "description": "Cancel button in the dialogs"
95 },
96 "notification_install_title": {
97 "message": "Dziękujemy za zainstalowanie 'Translate Selected Text'"
98 },
99 "notification_install_message": {
100 "message": "Kliknij to powiadomienie, aby skonfigurować."
101 },
102 "notification_upgradedtostorage_title": {
103 "message": "'Translate Selected Text' został zaktualizowany do wersji v0.6!"
104 },
105 "notification_upgradedtostorage_message": {
106 "message": "Teraz twoje opcje zostaną zsynchronizowane na wszystkich twoich urządzeniach! Minusem jest to, że teraz musisz skonfigurować rozszerzenie jeszcze raz :-( Kliknij to powiadomienie, aby skonfigurować."
107 },
108 "notification_reorder_title": {
109 "message": "'Translate Selected Text' został zaktualizowany do wersji v0.7!"
110 },
111 "notification_reorder_message": {
112 "message": "Teraz możesz konfigurować w jakiej kolejności chcesz mieć wyświetlane języki w menu kontekstowym. "
113 }
114}