blob: a537c45cf965ad8dc44395cd6bba84913ead3c5e [file] [log] [blame]
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +02001{
2 "appName": {
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +01003 "message": "Traduir Text Seleccionat",
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +02004 "description": "The app name"
5 },
6 "appBetaName": {
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +01007 "message": "Traduir Text Seleccionat (Beta)",
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +02008 "description": "The beta app name"
9 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010010 "appDescription": {
11 "message": "Tradueix el text que seleccionis amb el traductor de Google",
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020012 "description": "The app description"
13 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010014 "contextmenu_title": {
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020015 "message": "Tradueix la selecció al...",
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010016 "description": "Title of the context menu that appears when a right click is done. Inside this parent menu there are the menus"
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020017 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010018 "contextmenu_title2": {
Adrià3a503432014-11-02 17:02:04 +010019 "message": "Tradueix la selecció a '$language$'",
20 "description": "Title of the context menu that appears when a right click is done and there's only one language available.",
21 "placeholders": {
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010022 "language": {
23 "content": "$1",
24 "example": "Language to translate into."
25 }
26 }
Adrià3a503432014-11-02 17:02:04 +010027 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010028 "contextmenu_edit": {
29 "message": "Modifica els idiomes...",
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020030 "description": "Title of the option inside the 'Translate section into...' context menu."
31 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010032 "options_welcome": {
33 "message": "Benvinguda!",
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020034 "description": "Title of the options page"
35 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010036 "options_introduction": {
37 "message": "Si us plau, selecciona els idiomes que vols que surtin al menú \"traduir\".",
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020038 "description": "Introduction paragraph to the options pages"
39 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010040 "options_languageselectheader": {
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020041 "message": "Idiomes:",
42 "description": "Header of the language select option."
43 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010044 "options_otheroptionsheader": {
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020045 "message": "Altres opcions:",
46 "description": "Header of the options page."
47 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010048 "options_tabsoption_1": {
49 "message": "Obre Google Traductor en una pestanya nova per a cada traducció.",
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020050 "description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
51 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010052 "options_tabsoption_2": {
53 "message": "Obre Google Traductor en una única pestanya i reemplaça l'última traducció en comptes d'obrir diverses pestanyes.",
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020054 "description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
55 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010056 "options_tabsoption_3": {
57 "message": "Obre Google Traductor en un panell (fa falta activar la bandera <a href='chrome://flags/#enable-panels' id='panelsflag'>--enable-panels</a>). <sup style='color:red; font-weight: bold;'>EXPERIMENTAL</sup>",
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020058 "description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
59 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010060 "options_savebutton": {
61 "message": "Desa",
62 "description": "Save button in the settings page"
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020063 },
Adriàf0e90592014-12-06 16:21:14 +010064 "options_addlanguage": {
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010065 "message": "Afegeix un idioma",
Adriàf0e90592014-12-06 16:21:14 +010066 "description": "Title for the 'Add language' dialog"
67 },
68 "options_addlanguage_addbutton": {
69 "message": "Afegeix",
70 "description": "Add button in the footer of the languages list"
71 },
72 "options_language_label": {
73 "message": "Idioma:",
74 "description": "Label for the language selector in the 'Add language' dialog"
75 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010076 "options_credits": {
Adriàf0e90592014-12-06 16:21:14 +010077 "message": "Crèdits",
78 "description": "Title for the credits link and dialog"
79 },
80 "options_credits_homepage": {
81 "message": "pàgina web",
82 "description": "Homepage link for an item in the credits. NOTE: put in in lowercase letters"
83 },
84 "options_credits_by": {
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010085 "message": "per",
Adriàf0e90592014-12-06 16:21:14 +010086 "description": "Fragment of the author statement in an item of the credits. NOTE: put in in lowercase letters. EXAMPLE: '{{options_credits_by}} Adrià Vilanova Martínez'"
87 },
88 "options_ok": {
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010089 "message": "D'acord",
Adriàf0e90592014-12-06 16:21:14 +010090 "description": "OK button in the dialogs"
91 },
92 "options_cancel": {
93 "message": "Cancel·lar",
94 "description": "Cancel button in the dialogs"
95 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010096 "notification_install_title": {
97 "message": "Gràcies per instal·lar 'Traduir Text Seleccionat'"
98 },
99 "notification_install_message": {
100 "message": "Fes clic en aquesta notificació per a configurar l'extensió."
101 },
102 "notification_upgradedtostorage_title": {
103 "message": "'Traduir Text Seleccionat' s'ha actualizat a v0.6!"
104 },
105 "notification_upgradedtostorage_message": {
106 "message": "Ara la configuració es sincronitzarà en tots els teus dispositius! La part dolenta és que has de configurar l'extensión una altra vegada :-( Fes clic en aquesta notificació per a configurar-la."
107 },
108 "notification_reorder_title": {
109 "message": "'Traduir Text Seleccionat' s'ha actualizat a v0.7!"
110 },
111 "notification_reorder_message": {
112 "message": "Ara pots configurar en quin ordre vols que apareixin els idiomes en el menú contextual."
113 }
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +0200114}