blob: c035ad71baf416795ecc8f8d125fe0ca884ddfa7 [file] [log] [blame]
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +01001{
2 "appName": {
3 "message": "Przetłumacz zaznaczony tekst",
4 "description": "The app name"
5 },
6 "appBetaName": {
7 "message": "Tłumacz zaznaczony tekst (Beta)",
8 "description": "The beta app name"
9 },
10 "appDescription": {
11 "message": "Przetłumacz zaznaczony tekst za pomocą Tłumacza Google",
12 "description": "The app description"
13 },
14 "contextmenu_title": {
15 "message": "Tłumacz zaznaczenie na...",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010016 "description": "Title of the context menu that appears when a right click is done. Inside this parent item there are the target languages."
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010017 },
18 "contextmenu_title2": {
19 "message": "Tłumacz zaznaczone na '$language$'",
20 "description": "Title of the context menu that appears when a right click is done and there's only one language available.",
21 "placeholders": {
22 "language": {
23 "content": "$1",
24 "example": "Language to translate into."
25 }
26 }
27 },
28 "contextmenu_edit": {
29 "message": "Edytuj języki...",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010030 "description": "Title of the item inside the 'Translate section into...' context menu which is used to go to the options page."
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010031 },
32 "options_welcome": {
33 "message": "Witaj!",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010034 "description": "Title of the options page which welcomes users"
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010035 },
36 "options_introduction": {
37 "message": "Proszę wybierz języki, które chcesz widzieć w menu \"translate\".",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010038 "description": "Introduction paragraph in the options page preceding the language list."
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010039 },
40 "options_languageselectheader": {
41 "message": "Języki:",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010042 "description": "Header of the selected languages list."
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010043 },
44 "options_otheroptionsheader": {
45 "message": "Inne opcje:",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010046 "description": "Subheader in the options page before the options to choose where should the translation be shown.."
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010047 },
48 "options_tabsoption_1": {
49 "message": "Otwórz Tłumacz Google w nowym oknie dla każdego tłumaczenia.",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010050 "description": "Option which defines where should the translations be shown (in this case, each translation will be opened in a new tab)."
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010051 },
52 "options_tabsoption_2": {
53 "message": "Otwórz Google Tłumacz w unikalnej karcie i zastąp ostatnie tłumaczenie zamiast otwierać dużo okien.",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010054 "description": "Option which defines where should the translations be shown (in this case, each translation will be opened in the same tab used for the previous translation, or will open a new tab if there aren't any translation tabs open)."
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010055 },
avm9996356cc89a2021-02-24 10:24:34 +010056 "options_tabsoption_3": {
57 "message": "Otwórz tłumaczenie Google w wyskakującym oknie.",
58 "description": "Option which defines where should the translations be shown (in this case, each translation will be opened in a new popup)."
59 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010060 "options_savebutton": {
61 "message": "Zapisz",
62 "description": "Save button in the settings page"
63 },
64 "options_addlanguage": {
65 "message": "Dodaj język",
66 "description": "Title for the 'Add language' dialog"
67 },
68 "options_addlanguage_addbutton": {
69 "message": "Dodaj",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010070 "description": "'Add' button in the footer of the languages list which is used to show a dialog with a list of potential languages to add. In the dialog, this message is also shown inside a button which is used to confirm the action."
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010071 },
72 "options_language_label": {
73 "message": "Język:",
74 "description": "Label for the language selector in the 'Add language' dialog"
75 },
76 "options_credits": {
77 "message": "Autorstwo",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010078 "description": "Message for the link to the credits dialog, and also the title for the credits dialog, which shows a list of open source projects used inside the extension and a list of translators/contributors."
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010079 },
avm9996356cc89a2021-02-24 10:24:34 +010080 "options_credits_createdby": {
81 "message": "Rozszerzenie stworzone przez: <a href=\"https://www.avm99963.com/\" target=\"_blank\">@avm99963</a> (Adrià Vilanova Martínez)",
82 "description": "Text shown in the credits dialog, which shows that the extension was created by Adrià Vilanova Martínez (and their username is avm99963)."
83 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010084 "options_credits_homepage": {
85 "message": "strona główna",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010086 "description": "Text shown for links to go to each homepage of open source projects in the credits. NOTE: put in in lowercase letters"
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010087 },
88 "options_credits_by": {
89 "message": "przez",
90 "description": "Fragment of the author statement in an item of the credits. NOTE: put in in lowercase letters. EXAMPLE: '{{options_credits_by}} Adrià Vilanova Martínez'"
91 },
avm9996356cc89a2021-02-24 10:24:34 +010092 "options_credits_translations": {
93 "message": "Tłumaczenie",
94 "description": "Header for the section in the credits dialog which recognizes translators."
95 },
96 "options_credits_translations_paragraph": {
97 "message": "Chciałbym bardzo podziękować poniższym współtwórcom, którzy bezinteresownie przetłumaczyli interfejs rozszerzenia na wiele języków:",
98 "description": "Paragraph in the 'Translations' section of the credits dialog, which recognizes translators. Following this paragraph there's a list with all the translators' names (if you've translated a string in Crowdin, you'll automatically be added to the list in the following extension update)."
99 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +0100100 "options_ok": {
101 "message": "Ok",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +0100102 "description": "OK button in informative dialogs, which is used to close them (no action is done when pressing these buttons)"
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +0100103 },
104 "options_cancel": {
105 "message": "Anuluj",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +0100106 "description": "Cancel button in the dialogs, to reject an action."
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +0100107 },
108 "notification_install_title": {
109 "message": "Dziękujemy za zainstalowanie 'Translate Selected Text'"
110 },
111 "notification_install_message": {
112 "message": "Kliknij to powiadomienie, aby skonfigurować."
113 },
114 "notification_upgradedtostorage_title": {
115 "message": "'Translate Selected Text' został zaktualizowany do wersji v0.6!"
116 },
117 "notification_upgradedtostorage_message": {
118 "message": "Teraz twoje opcje zostaną zsynchronizowane na wszystkich twoich urządzeniach! Minusem jest to, że teraz musisz skonfigurować rozszerzenie jeszcze raz :-( Kliknij to powiadomienie, aby skonfigurować."
119 },
120 "notification_reorder_title": {
121 "message": "'Translate Selected Text' został zaktualizowany do wersji v0.7!"
122 },
123 "notification_reorder_message": {
124 "message": "Teraz możesz konfigurować w jakiej kolejności chcesz mieć wyświetlane języki w menu kontekstowym. "
125 }
126}