blob: d3ccbf86b4db2dbd9b786c2f9deda0fc6dc26ca8 [file] [log] [blame]
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +02001{
2 "appName": {
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +01003 "message": "Traduir Text Seleccionat",
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +02004 "description": "The app name"
5 },
6 "appBetaName": {
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +01007 "message": "Traduir Text Seleccionat (Beta)",
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +02008 "description": "The beta app name"
9 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010010 "appDescription": {
11 "message": "Tradueix el text que seleccionis amb el traductor de Google",
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020012 "description": "The app description"
13 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010014 "contextmenu_title": {
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020015 "message": "Tradueix la selecció al...",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010016 "description": "Title of the context menu that appears when a right click is done. Inside this parent item there are the target languages."
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020017 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010018 "contextmenu_title2": {
Adrià3a503432014-11-02 17:02:04 +010019 "message": "Tradueix la selecció a '$language$'",
20 "description": "Title of the context menu that appears when a right click is done and there's only one language available.",
21 "placeholders": {
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010022 "language": {
23 "content": "$1",
24 "example": "Language to translate into."
25 }
26 }
Adrià3a503432014-11-02 17:02:04 +010027 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010028 "contextmenu_edit": {
29 "message": "Modifica els idiomes...",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010030 "description": "Title of the item inside the 'Translate section into...' context menu which is used to go to the options page."
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020031 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010032 "options_welcome": {
33 "message": "Benvinguda!",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010034 "description": "Title of the options page which welcomes users"
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020035 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010036 "options_introduction": {
37 "message": "Si us plau, selecciona els idiomes que vols que surtin al menú \"traduir\".",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010038 "description": "Introduction paragraph in the options page preceding the language list."
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020039 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010040 "options_languageselectheader": {
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020041 "message": "Idiomes:",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010042 "description": "Header of the selected languages list."
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020043 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010044 "options_otheroptionsheader": {
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020045 "message": "Altres opcions:",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010046 "description": "Subheader in the options page before the options to choose where should the translation be shown.."
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020047 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010048 "options_tabsoption_1": {
49 "message": "Obre Google Traductor en una pestanya nova per a cada traducció.",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010050 "description": "Option which defines where should the translations be shown (in this case, each translation will be opened in a new tab)."
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020051 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010052 "options_tabsoption_2": {
53 "message": "Obre Google Traductor en una única pestanya i reemplaça l'última traducció en comptes d'obrir diverses pestanyes.",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010054 "description": "Option which defines where should the translations be shown (in this case, each translation will be opened in the same tab used for the previous translation, or will open a new tab if there aren't any translation tabs open)."
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020055 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010056 "options_tabsoption_3": {
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010057 "message": "Obre Google Traductor en una finestra emergent.",
58 "description": "Option which defines where should the translations be shown (in this case, each translation will be opened in a new popup)."
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020059 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010060 "options_savebutton": {
61 "message": "Desa",
62 "description": "Save button in the settings page"
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +020063 },
Adriàf0e90592014-12-06 16:21:14 +010064 "options_addlanguage": {
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010065 "message": "Afegeix un idioma",
Adriàf0e90592014-12-06 16:21:14 +010066 "description": "Title for the 'Add language' dialog"
67 },
68 "options_addlanguage_addbutton": {
69 "message": "Afegeix",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010070 "description": "'Add' button in the footer of the languages list which is used to show a dialog with a list of potential languages to add. In the dialog, this message is also shown inside a button which is used to confirm the action."
Adriàf0e90592014-12-06 16:21:14 +010071 },
72 "options_language_label": {
73 "message": "Idioma:",
74 "description": "Label for the language selector in the 'Add language' dialog"
75 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010076 "options_credits": {
Adriàf0e90592014-12-06 16:21:14 +010077 "message": "Crèdits",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010078 "description": "Message for the link to the credits dialog, and also the title for the credits dialog, which shows a list of open source projects used inside the extension and a list of translators/contributors."
79 },
80 "options_credits_createdby": {
81 "message": "Extensió creada per: <a href=\"https://www.avm99963.com/\" target=\"_blank\">@avm99963</a> (Adrià Vilanova Martínez)",
82 "description": "Text shown in the credits dialog, which shows that the extension was created by Adrià Vilanova Martínez (and their username is avm99963)."
Adriàf0e90592014-12-06 16:21:14 +010083 },
84 "options_credits_homepage": {
85 "message": "pàgina web",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010086 "description": "Text shown for links to go to each homepage of open source projects in the credits. NOTE: put in in lowercase letters"
Adriàf0e90592014-12-06 16:21:14 +010087 },
88 "options_credits_by": {
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010089 "message": "per",
Adriàf0e90592014-12-06 16:21:14 +010090 "description": "Fragment of the author statement in an item of the credits. NOTE: put in in lowercase letters. EXAMPLE: '{{options_credits_by}} Adrià Vilanova Martínez'"
91 },
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010092 "options_credits_translations": {
93 "message": "Traduccions",
94 "description": "Header for the section in the credits dialog which recognizes translators."
95 },
96 "options_credits_translations_paragraph": {
97 "message": "M'agradaria donar moltes gràcies especialment als següents col·laboradors, que han traduit la interfaç de l'extensió a molts idiomes desinteressadament:",
98 "description": "Paragraph in the 'Translations' section of the credits dialog, which recognizes translators. Following this paragraph there's a list with all the translators' names (if you've translated a string in Crowdin, you'll automatically be added to the list in the following extension update)."
99 },
Adriàf0e90592014-12-06 16:21:14 +0100100 "options_ok": {
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +0100101 "message": "D'acord",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +0100102 "description": "OK button in informative dialogs, which is used to close them (no action is done when pressing these buttons)"
Adriàf0e90592014-12-06 16:21:14 +0100103 },
104 "options_cancel": {
105 "message": "Cancel·lar",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +0100106 "description": "Cancel button in the dialogs, to reject an action."
Adriàf0e90592014-12-06 16:21:14 +0100107 },
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +0100108 "notification_install_title": {
109 "message": "Gràcies per instal·lar 'Traduir Text Seleccionat'"
110 },
111 "notification_install_message": {
112 "message": "Fes clic en aquesta notificació per a configurar l'extensió."
113 },
114 "notification_upgradedtostorage_title": {
115 "message": "'Traduir Text Seleccionat' s'ha actualizat a v0.6!"
116 },
117 "notification_upgradedtostorage_message": {
118 "message": "Ara la configuració es sincronitzarà en tots els teus dispositius! La part dolenta és que has de configurar l'extensión una altra vegada :-( Fes clic en aquesta notificació per a configurar-la."
119 },
120 "notification_reorder_title": {
121 "message": "'Traduir Text Seleccionat' s'ha actualizat a v0.7!"
122 },
123 "notification_reorder_message": {
124 "message": "Ara pots configurar en quin ordre vols que apareixin els idiomes en el menú contextual."
125 }
Adriàbf3ff682014-07-19 20:32:17 +0200126}