blob: 93e2f59ba1926ba2ab9e5a36d5d42522a8b25d60 [file] [log] [blame]
{
"appName": {
"message": "Seçilen Metni Çevir",
"description": "The app name"
},
"appBetaName": {
"message": "Seçilen Metni Çevir (Beta)",
"description": "The beta app name"
},
"appDescription": {
"message": "Seçili metni Google Translate ile çevir",
"description": "The app description"
},
"contextmenu_title": {
"message": "Seçimi çevir...",
"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done. Inside this parent menu there are the menus"
},
"contextmenu_title2": {
"message": "Seçimi '$language$' diline çevir",
"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done and there's only one language available.",
"placeholders": {
"language": {
"content": "$1",
"example": "Language to translate into."
}
}
},
"contextmenu_edit": {
"message": "Dil seçimi...",
"description": "Title of the option inside the 'Translate section into...' context menu."
},
"options_welcome": {
"message": "Hoşgeldiniz!",
"description": "Title of the options page"
},
"options_introduction": {
"message": "Lütfen, \"çevir\" menüsünde görüntülenmesini istediğiniz dilleri seçin.",
"description": "Introduction paragraph to the options pages"
},
"options_languageselectheader": {
"message": "Diller:",
"description": "Header of the language select option."
},
"options_otheroptionsheader": {
"message": "Diğer seçenekler:",
"description": "Header of the options page."
},
"options_tabsoption_1": {
"message": "Her çeviri için yeni bir sekmede Google Translate'i açın.",
"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
},
"options_tabsoption_2": {
"message": "Tek bir sekmede Google Translate'i açın ve birden fazla sekme açmak yerine en yeni çeviriyi değiştirin.",
"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
},
"options_tabsoption_3": {
"message": "Google Translate'i bir panelde açın ( <a href='chrome://flags/#enable-panels' id='panelsflag'>--panelleri etkinleştir</a> bayrağını aktifleştirmeniz gerekli). <sup style='color:red; font-weight: bold;'> DENEYSEL </sup>",
"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
},
"options_savebutton": {
"message": "Kaydet",
"description": "Save button in the settings page"
},
"options_addlanguage": {
"message": "Dil Ekle",
"description": "Title for the 'Add language' dialog"
},
"options_addlanguage_addbutton": {
"message": "Ekle",
"description": "Add button in the footer of the languages list"
},
"options_language_label": {
"message": "Dil:",
"description": "Label for the language selector in the 'Add language' dialog"
},
"options_credits": {
"message": "Kredi",
"description": "Title for the credits link and dialog"
},
"options_credits_homepage": {
"message": "anasayfa",
"description": "Homepage link for an item in the credits. NOTE: put in in lowercase letters"
},
"options_credits_by": {
"message": "tarafından",
"description": "Fragment of the author statement in an item of the credits. NOTE: put in in lowercase letters. EXAMPLE: '{{options_credits_by}} Adrià Vilanova Martínez'"
},
"options_ok": {
"message": "Tamam",
"description": "OK button in the dialogs"
},
"options_cancel": {
"message": "İptal",
"description": "Cancel button in the dialogs"
},
"notification_install_title": {
"message": "'Seçili Metni Çevir' seçeneğini yüklediğiniz için teşekkür ederiz"
},
"notification_install_message": {
"message": "Uzantıyı yapılandırmak için bu bildirimi tıklayın."
},
"notification_upgradedtostorage_title": {
"message": "'Seçili Metni Çevir' v0.6'ya güncellendi!"
},
"notification_upgradedtostorage_message": {
"message": "Artık ayarlarınız tüm cihazlarınız üzerinde senkronize olacak! Tek kötü tarafi, uzantıyı yeniden yüklemeniz gerekmesi. :-( Yüklemek için bu bildirimi tıklayın."
},
"notification_reorder_title": {
"message": "'Seçili Metni Çevir' v0.7'ye güncellendi!"
},
"notification_reorder_message": {
"message": "Şimdi dillerin içerik menüsünde görünmesini istediğiniz sırayı yapılandırabilirsiniz. "
}
}