blob: 7b61d7d1557257b0ddef8cbebc3dd7a7620a8b14 [file] [log] [blame]
{
"appName": {
"message": "Vertaal Geselecteerde Tekst",
"description": "The app name"
},
"appBetaName": {
"message": "Vertaal Geselecteerde Tekst (Beta)",
"description": "The beta app name"
},
"appDescription": {
"message": "Vertaal geselecteerde tekst met Google Translate",
"description": "The app description"
},
"contextmenu_title": {
"message": "Selectie vertalen naar...",
"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done. Inside this parent menu there are the menus"
},
"contextmenu_title2": {
"message": "Selectie naar '$language$' vertalen",
"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done and there's only one language available.",
"placeholders": {
"language": {
"content": "$1",
"example": "Language to translate into."
}
}
},
"contextmenu_edit": {
"message": "Talen bewerken...",
"description": "Title of the option inside the 'Translate section into...' context menu."
},
"options_welcome": {
"message": "Welkom!",
"description": "Title of the options page"
},
"options_introduction": {
"message": "Alstublieft, selecteer de talen die u wilt weergeven in het menu \"vertalen\".",
"description": "Introduction paragraph to the options pages"
},
"options_languageselectheader": {
"message": "Talen:",
"description": "Header of the language select option."
},
"options_otheroptionsheader": {
"message": "Andere opties:",
"description": "Header of the options page."
},
"options_tabsoption_1": {
"message": "Open Google Translate in een nieuw tabblad voor elke vertaling.",
"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
},
"options_tabsoption_2": {
"message": "Open Google Translate in een enkel tabblad en vervang de nieuwste vertaling in plaats van het openen van meerdere tabbladen.",
"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
},
"options_tabsoption_3": {
"message": "Open Google Translate in een paneel (U moet <a href='chrome://flags/#enable-panels' id='panelsflag'>--Panelen inschakelen</a> vlag activeren). <sup style='color:red; font-weight: bold;'> EXPERIMENTEEL</sup>",
"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
},
"options_savebutton": {
"message": "Opslaan",
"description": "Save button in the settings page"
},
"options_addlanguage": {
"message": "Taal toevoegen",
"description": "Title for the 'Add language' dialog"
},
"options_addlanguage_addbutton": {
"message": "Toevoegen",
"description": "Add button in the footer of the languages list"
},
"options_language_label": {
"message": "Taal:",
"description": "Label for the language selector in the 'Add language' dialog"
},
"options_credits": {
"message": "Credits",
"description": "Title for the credits link and dialog"
},
"options_credits_homepage": {
"message": "startpagina",
"description": "Homepage link for an item in the credits. NOTE: put in in lowercase letters"
},
"options_credits_by": {
"message": "door",
"description": "Fragment of the author statement in an item of the credits. NOTE: put in in lowercase letters. EXAMPLE: '{{options_credits_by}} Adrià Vilanova Martínez'"
},
"options_ok": {
"message": "OK",
"description": "OK button in the dialogs"
},
"options_cancel": {
"message": "Annuleren",
"description": "Cancel button in the dialogs"
},
"notification_install_title": {
"message": "Bedankt voor het installeren van 'Vertaal Geselecteerde Tekst'"
},
"notification_install_message": {
"message": "Klik op deze melding om de extensie te configureren."
},
"notification_upgradedtostorage_title": {
"message": "'Vertaal Geselecteerde Tekst' werd bijgewerkt aan v0.6!"
},
"notification_upgradedtostorage_message": {
"message": "Uw instellingen worden nu gesynchroniseerd op al uw apparaten! Het enige slechte is dat u de extensie opnieuw moet installeren. :-( Klik op deze melding om te installeren."
},
"notification_reorder_title": {
"message": "'Vertaal Geselecteerde Tekst' werd bijgewerkt aan v0.7!"
},
"notification_reorder_message": {
"message": "Nu kunt u de volgorde configureren waarin u de talen wilt weergeven in het inhoudsmenu. "
}
}