blob: 95ae73a8748654c3de8010af04d17473d67f0a86 [file] [log] [blame]
{
"appName": {
"message": "Isalin ang piniling teksto",
"description": "The app name"
},
"appBetaName": {
"message": "Isalin ang Napiling Teksto (Beta)",
"description": "The beta app name"
},
"appDescription": {
"message": "Isalin ang piniling teksto gamit ang Google Translate",
"description": "The app description"
},
"contextmenu_title": {
"message": "Isalin ang pagpili sa...",
"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done. Inside this parent menu there are the menus"
},
"contextmenu_title2": {
"message": "Isalin ang pagpili sa '$wika$'",
"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done and there's only one language available.",
"placeholders": {
"language": {
"content": "$1",
"example": "Language to translate into."
}
}
},
"contextmenu_edit": {
"message": "I-edit ang mga wika...",
"description": "Title of the option inside the 'Translate section into...' context menu."
},
"options_welcome": {
"message": "Maligayang pagdating!",
"description": "Title of the options page"
},
"options_introduction": {
"message": "Paki pili ang mga wikang nais mong makita sa mga pagpipilian sa \"pagsasalin\".",
"description": "Introduction paragraph to the options pages"
},
"options_languageselectheader": {
"message": "Mga Wika:",
"description": "Header of the language select option."
},
"options_otheroptionsheader": {
"message": "Ibang mapagpipilian:",
"description": "Header of the options page."
},
"options_tabsoption_1": {
"message": "Buksan sa panibagong tab ang Google Translate para sa bawat pagsasalin.",
"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
},
"options_tabsoption_2": {
"message": "Buksan ang Google Translate sa natatanging tab at ipawalang bisa ang huling pagsasalin sa halip na magbukas ng ilan pang mga tabs.",
"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
},
"options_tabsoption_3": {
"message": "Buksan ang Google Translate sa isang panel (kailangan mong i-activate <a href='chrome://flags/#enable-panels' id='panelsflag'>--enable-panels</a> flag). <sup style='color:red; font-weight: bold;'> EXPERIMENTAL</sup>",
"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
},
"options_savebutton": {
"message": "I-save",
"description": "Save button in the settings page"
},
"options_addlanguage": {
"message": "Magdagdag ng wika",
"description": "Title for the 'Add language' dialog"
},
"options_addlanguage_addbutton": {
"message": "Dagdagan",
"description": "Add button in the footer of the languages list"
},
"options_language_label": {
"message": "Wika:",
"description": "Label for the language selector in the 'Add language' dialog"
},
"options_credits": {
"message": "Mga Kredito",
"description": "Title for the credits link and dialog"
},
"options_credits_homepage": {
"message": "homepage",
"description": "Homepage link for an item in the credits. NOTE: put in in lowercase letters"
},
"options_credits_by": {
"message": "by",
"description": "Fragment of the author statement in an item of the credits. NOTE: put in in lowercase letters. EXAMPLE: '{{options_credits_by}} Adrià Vilanova Martínez'"
},
"options_ok": {
"message": "Ayos na",
"description": "OK button in the dialogs"
},
"options_cancel": {
"message": "Kanselahin",
"description": "Cancel button in the dialogs"
},
"notification_install_title": {
"message": "Salamat sa pag-install ng 'Isalin sa Napiling Wika'"
},
"notification_install_message": {
"message": "I-clik ang abiso para ito ay ma set-up."
},
"notification_upgradedtostorage_title": {
"message": "'Isalin ang Napiling Teksto' ay na-update na sa v0.6!"
},
"notification_upgradedtostorage_message": {
"message": "Ang mga pagpipilian mo ngayon ay nka-sync na sa lahat ng iyong mga device! Ang negatibong bahagi ay kailangan mong i-set ang extension ulit :-( I-click itong abisong para ma set-up ito."
},
"notification_reorder_title": {
"message": "'Isalin ang Napiling Teksto' ay na-update na sa v0.7!"
},
"notification_reorder_message": {
"message": "Maaari mo nang i-configure ngayon kung ano ang gusto mong pagkakaayos ng mga wikang lilitaw sa menu ng konteksto."
}
}