blob: a537c45cf965ad8dc44395cd6bba84913ead3c5e [file] [log] [blame]
{
"appName": {
"message": "Traduir Text Seleccionat",
"description": "The app name"
},
"appBetaName": {
"message": "Traduir Text Seleccionat (Beta)",
"description": "The beta app name"
},
"appDescription": {
"message": "Tradueix el text que seleccionis amb el traductor de Google",
"description": "The app description"
},
"contextmenu_title": {
"message": "Tradueix la selecció al...",
"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done. Inside this parent menu there are the menus"
},
"contextmenu_title2": {
"message": "Tradueix la selecció a '$language$'",
"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done and there's only one language available.",
"placeholders": {
"language": {
"content": "$1",
"example": "Language to translate into."
}
}
},
"contextmenu_edit": {
"message": "Modifica els idiomes...",
"description": "Title of the option inside the 'Translate section into...' context menu."
},
"options_welcome": {
"message": "Benvinguda!",
"description": "Title of the options page"
},
"options_introduction": {
"message": "Si us plau, selecciona els idiomes que vols que surtin al menú \"traduir\".",
"description": "Introduction paragraph to the options pages"
},
"options_languageselectheader": {
"message": "Idiomes:",
"description": "Header of the language select option."
},
"options_otheroptionsheader": {
"message": "Altres opcions:",
"description": "Header of the options page."
},
"options_tabsoption_1": {
"message": "Obre Google Traductor en una pestanya nova per a cada traducció.",
"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
},
"options_tabsoption_2": {
"message": "Obre Google Traductor en una única pestanya i reemplaça l'última traducció en comptes d'obrir diverses pestanyes.",
"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
},
"options_tabsoption_3": {
"message": "Obre Google Traductor en un panell (fa falta activar la bandera <a href='chrome://flags/#enable-panels' id='panelsflag'>--enable-panels</a>). <sup style='color:red; font-weight: bold;'>EXPERIMENTAL</sup>",
"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
},
"options_savebutton": {
"message": "Desa",
"description": "Save button in the settings page"
},
"options_addlanguage": {
"message": "Afegeix un idioma",
"description": "Title for the 'Add language' dialog"
},
"options_addlanguage_addbutton": {
"message": "Afegeix",
"description": "Add button in the footer of the languages list"
},
"options_language_label": {
"message": "Idioma:",
"description": "Label for the language selector in the 'Add language' dialog"
},
"options_credits": {
"message": "Crèdits",
"description": "Title for the credits link and dialog"
},
"options_credits_homepage": {
"message": "pàgina web",
"description": "Homepage link for an item in the credits. NOTE: put in in lowercase letters"
},
"options_credits_by": {
"message": "per",
"description": "Fragment of the author statement in an item of the credits. NOTE: put in in lowercase letters. EXAMPLE: '{{options_credits_by}} Adrià Vilanova Martínez'"
},
"options_ok": {
"message": "D'acord",
"description": "OK button in the dialogs"
},
"options_cancel": {
"message": "Cancel·lar",
"description": "Cancel button in the dialogs"
},
"notification_install_title": {
"message": "Gràcies per instal·lar 'Traduir Text Seleccionat'"
},
"notification_install_message": {
"message": "Fes clic en aquesta notificació per a configurar l'extensió."
},
"notification_upgradedtostorage_title": {
"message": "'Traduir Text Seleccionat' s'ha actualizat a v0.6!"
},
"notification_upgradedtostorage_message": {
"message": "Ara la configuració es sincronitzarà en tots els teus dispositius! La part dolenta és que has de configurar l'extensión una altra vegada :-( Fes clic en aquesta notificació per a configurar-la."
},
"notification_reorder_title": {
"message": "'Traduir Text Seleccionat' s'ha actualizat a v0.7!"
},
"notification_reorder_message": {
"message": "Ara pots configurar en quin ordre vols que apareixin els idiomes en el menú contextual."
}
}