blob: 3f7c5537f5b4779efa2e80b376c46f773b35e290 [file] [log] [blame]
{
"appName": {
"message": "Превод на избрания текст",
"description": "The app name"
},
"appBetaName": {
"message": "Превод на избрания текст (бета)",
"description": "The beta app name"
},
"appDescription": {
"message": "Превод на избрания текст с Google Преводач",
"description": "The app description"
},
"contextmenu_title": {
"message": "Преведете избраното на...",
"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done. Inside this parent menu there are the menus"
},
"contextmenu_title2": {
"message": "Преведете избраното на '$language$'",
"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done and there's only one language available.",
"placeholders": {
"language": {
"content": "$1",
"example": "Language to translate into."
}
}
},
"contextmenu_edit": {
"message": "Редактиране на езиците...",
"description": "Title of the option inside the 'Translate section into...' context menu."
},
"options_welcome": {
"message": "Добре дошли!",
"description": "Title of the options page"
},
"options_introduction": {
"message": "Изберете езиците, които искате да се показват в менюто за превод.",
"description": "Introduction paragraph to the options pages"
},
"options_languageselectheader": {
"message": "Езици:",
"description": "Header of the language select option."
},
"options_otheroptionsheader": {
"message": "Други опции:",
"description": "Header of the options page."
},
"options_tabsoption_1": {
"message": "Отваряне на Google Преводач в ново табло за всеки превод.",
"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
},
"options_tabsoption_2": {
"message": "Отваряне на Google Преводач в едно уникално табло и заменяне на последния превод вместо да се отварят много табла.",
"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
},
"options_tabsoption_3": {
"message": "Отворете Google Преводач в нов панел (трябва да активирате <a href='chrome://flags/#enable-panels' id='panelsflag'>--enable-panels</a> знамето). <sup style='color:red; font-weight: bold;'>ФУНКЦИЯТА Е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА</sup>",
"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
},
"options_savebutton": {
"message": "Запазване",
"description": "Save button in the settings page"
},
"options_addlanguage": {
"message": "Добавяне на език",
"description": "Title for the 'Add language' dialog"
},
"options_addlanguage_addbutton": {
"message": "Добавяне",
"description": "Add button in the footer of the languages list"
},
"options_language_label": {
"message": "Език:",
"description": "Label for the language selector in the 'Add language' dialog"
},
"options_credits": {
"message": "Благодарности",
"description": "Title for the credits link and dialog"
},
"options_credits_homepage": {
"message": "начална страница",
"description": "Homepage link for an item in the credits. NOTE: put in in lowercase letters"
},
"options_credits_by": {
"message": "от",
"description": "Fragment of the author statement in an item of the credits. NOTE: put in in lowercase letters. EXAMPLE: '{{options_credits_by}} Adrià Vilanova Martínez'"
},
"options_ok": {
"message": "Добре",
"description": "OK button in the dialogs"
},
"options_cancel": {
"message": "Отказ",
"description": "Cancel button in the dialogs"
},
"notification_install_title": {
"message": "Благодарим за инсталирането на 'Превод на избрания текст'"
},
"notification_install_message": {
"message": "Щракнете на това известие, за да настроите разширението."
},
"notification_upgradedtostorage_title": {
"message": "\"Превод на избрания текст\" е осъвременен до версия 0.6!"
},
"notification_upgradedtostorage_message": {
"message": "Сега настройките на разширението ще бъдат синхронизирани с всичките ви устройства! Лошата страна на това е, че трябва да настроите разширението отново :-( Щракнете на това известие, за да настроите разширението."
},
"notification_reorder_title": {
"message": "\"Превод на избрания текст\" се осъвремени до версия 0.7!"
},
"notification_reorder_message": {
"message": "Сега можете да конфигурирате в какъв ред искате езиците да се появяват в контекстното меню. "
}
}