blob: 651705a6f4a2b2149cf30e390a87929d2d5a6e07 [file] [log] [blame]
{
"appName": {
"message": "Seçilen Metni Çevir",
"description": "The app name"
},
"appBetaName": {
"message": "Seçilen Metni Çevir (Beta)",
"description": "The beta app name"
},
"appCanaryName": {
"message": "Seçilen Metni Çevir (Canary)",
"description": "The beta app name"
},
"appDescription": {
"message": "Seçili metni Google Translate ile çevir",
"description": "The app description"
},
"contextmenu_title": {
"message": "Seçimi çevir...",
"description": "Title of the context menu that appears when selecting text in a website and then right clicking it. Inside this parent item there are the target languages."
},
"contextmenu_title2": {
"message": "Seçimi '$language$' diline çevir",
"description": "Title of the context menu that appears after selecting text in a website and right clicking it, when only one target language has been configured.",
"placeholders": {
"language": {
"content": "$1",
"example": "Language to translate into."
}
}
},
"contextmenu_edit": {
"message": "Dil seçimi...",
"description": "Title of the item inside the 'Translate section into...' context menu which is used to go to the options page."
},
"options_welcome": {
"message": "Hoşgeldiniz!",
"description": "Title of the options page which welcomes users"
},
"options_introduction": {
"message": "Lütfen, \"çevir\" menüsünde görüntülenmesini istediğiniz dilleri seçin.",
"description": "Introduction paragraph in the options page preceding the language list."
},
"options_languageselectheader": {
"message": "Diller:",
"description": "Header of the selected languages list."
},
"options_otheroptionsheader": {
"message": "Diğer seçenekler:",
"description": "Subheader in the options page before the options to choose where should the translation be shown.."
},
"options_tabsoption_1": {
"message": "Her çeviri için yeni bir sekmede Google Translate'i açın.",
"description": "Option which defines where should the translations be shown (in this case, each translation will be opened in a new tab)."
},
"options_tabsoption_2": {
"message": "Tek bir sekmede Google Translate'i açın ve birden fazla sekme açmak yerine en yeni çeviriyi değiştirin.",
"description": "Option which defines where should the translations be shown (in this case, each translation will be opened in the same tab used for the previous translation, or will open a new tab if there aren't any translation tabs open)."
},
"options_tabsoption_3": {
"message": "Google Çeviri'yi pop-up'ta açın.",
"description": "Option which defines where should the translations be shown (in this case, each translation will be opened in a new popup)."
},
"options_savebutton": {
"message": "Kaydet",
"description": "Save button in the settings page"
},
"options_addlanguage": {
"message": "Dil Ekle",
"description": "Title for the 'Add language' dialog"
},
"options_addlanguage_addbutton": {
"message": "Ekle",
"description": "'Add' button in the footer of the languages list which is used to show a dialog with a list of potential languages to add. In the dialog, this message is also shown inside a button which is used to confirm the action."
},
"options_language_label": {
"message": "Dil:",
"description": "Label for the language selector in the 'Add language' dialog"
},
"options_credits": {
"message": "Kredi",
"description": "Message for the link to the credits dialog, and also the title for the credits dialog, which shows a list of open source projects used inside the extension and a list of translators/contributors."
},
"options_credits_createdby": {
"message": "Eklentiyi oluşturan: <a href=\"https://www.avm99963.com/\" target=\"_blank\">@avm99963</a> (Adrià Vilanova Martínez)",
"description": "Text shown in the credits dialog, which shows that the extension was created by Adrià Vilanova Martínez (and their username is avm99963)."
},
"options_credits_homepage": {
"message": "anasayfa",
"description": "Text shown for links to go to each homepage of open source projects in the credits. NOTE: put in in lowercase letters"
},
"options_credits_by": {
"message": "tarafından",
"description": "Fragment of the author statement in an item of the credits. NOTE: put in in lowercase letters. EXAMPLE: '{{options_credits_by}} Adrià Vilanova Martínez'"
},
"options_credits_translations": {
"message": "Çeviriler",
"description": "Header for the section in the credits dialog which recognizes translators."
},
"options_credits_translations_paragraph": {
"message": "Eklenti arayüzünü özverili bir şekilde birçok dile çeviren aşağıdaki katkıda bulunanlara çok özel bir teşekkür etmek istiyorum:",
"description": "Paragraph in the 'Translations' section of the credits dialog, which recognizes translators. Following this paragraph there's a list with all the translators' names (if you've translated a string in Crowdin, you'll automatically be added to the list in the following extension update)."
},
"options_ok": {
"message": "Tamam",
"description": "OK button in informative dialogs, which is used to close them (no action is done when pressing these buttons)"
},
"options_cancel": {
"message": "İptal",
"description": "Cancel button in the dialogs, to reject an action."
},
"notification_install_title": {
"message": "'Seçili Metni Çevir' seçeneğini yüklediğiniz için teşekkür ederiz"
},
"notification_install_message": {
"message": "Uzantıyı yapılandırmak için bu bildirimi tıklayın."
}
}