blob: a2f36c27913f9aa68bcf5d19dcb3c124c3766d5f [file] [log] [blame]
{
"appName": {
"message": "Traduïr Text Seleccionat",
"description": "The app name"
},
"appBetaName": {
"message": "Traduïr Text Seleccionat (Beta)",
"description": "The beta app name"
},
"appDescription" : {
"message": "Tradueix el text que seleccionis amb el Traductor de Google",
"description": "The app description"
},
"contextmenu_title" : {
"message": "Tradueix la selecció al...",
"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done. Inside this prent menu there are the menus"
},
"contextmenu_title2" : {
"message": "Tradueix la selecció a '$language$'",
"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done and there's only one language available.",
"placeholders": {
"language": {
"content": "$1",
"example": "Language to translate into."
}
}
},
"contextmenu_edit" : {
"message": "Edita idiomes...",
"description": "Title of the option inside the 'Translate section into...' context menu."
},
"options_welcome" : {
"message": "Benvingut!",
"description": "Title of the options page"
},
"options_introduction" : {
"message": "Si us plau, selecciona els idiomes que vols que surtin al menú \"traduïr\".",
"description": "Introduction paragraph to the options pages"
},
"options_languageselectheader" : {
"message": "Idiomes:",
"description": "Header of the language select option."
},
"options_otheroptionsheader" : {
"message": "Altres opcions:",
"description": "Header of the options page."
},
"options_tabsoption_1" : {
"message": "Obre Google Traductor en una nova pestanya per a cada traducció.",
"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
},
"options_tabsoption_2" : {
"message": "Obre Google Traductor en una única pestanya i reemplaça l'última traducció en comptes d'obrir varies pestanyes.",
"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
},
"options_tabsoption_3" : {
"message": "Obre Google Traductor en un panel i reemplaça l'última traducció (fa falta activar la bandera <a href='chrome://flags/#enable-panels' id='panelsflag'>--enable-panels</a>). <sup style='color:red; font-weight: bold;'>EXPERIMENTAL</sup>",
"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
},
"options_savebutton" : {
"message": "Desar",
"description": "Save button in the settings app"
},
"options_addlanguage": {
"message": "Afegir idioma",
"description": "Title for the 'Add language' dialog"
},
"options_addlanguage_addbutton": {
"message": "Afegeix",
"description": "Add button in the footer of the languages list"
},
"options_language_label": {
"message": "Idioma:",
"description": "Label for the language selector in the 'Add language' dialog"
},
"options_credits" : {
"message": "Crèdits",
"description": "Title for the credits link and dialog"
},
"options_credits_homepage": {
"message": "pàgina web",
"description": "Homepage link for an item in the credits. NOTE: put in in lowercase letters"
},
"options_credits_by": {
"message": "",
"description": "Fragment of the author statement in an item of the credits. NOTE: put in in lowercase letters. EXAMPLE: '{{options_credits_by}} Adrià Vilanova Martínez'"
},
"options_ok": {
"message": "OK",
"description": "OK button in the dialogs"
},
"options_cancel": {
"message": "Cancel·lar",
"description": "Cancel button in the dialogs"
},
"notification_install_title": { "message": "Gràcies per instal·lar 'Traduïr Text Seleccionat'" },
"notification_install_message": { "message": "Fes clic en aquesta notificació per a configurar l'extensión." },
"notification_upgradedtostorage_title": { "message": "'Traduïr Text Seleccionat' s'ha actualizat a v0.6!" },
"notification_upgradedtostorage_message": { "message": "Ara la configuració es sincronitzarà en tots els teus dispositius! La part dolenta és que has de configurar l'extensión una altra vegada :-( Fes clic en aquesta notificación per a configurar-la." },
"notification_reorder_title": { "message": "'Traduïr Text Seleccionat' s'ha actualizat a v0.7!" },
"notification_reorder_message": { "message": "Ara pots configurar en quin ordre vols que apareixin els idiomes en el menú contextual." }
}