Fixed minor bug with notifications and added notification for v0.7
diff --git a/_locales/ca/messages.json b/_locales/ca/messages.json
index 30e6160..a2f36c2 100644
--- a/_locales/ca/messages.json
+++ b/_locales/ca/messages.json
@@ -96,5 +96,7 @@
 	"notification_install_title": { "message": "Gràcies per instal·lar 'Traduïr Text Seleccionat'" },
 	"notification_install_message": { "message": "Fes clic en aquesta notificació per a configurar l'extensión." },
 	"notification_upgradedtostorage_title": { "message": "'Traduïr Text Seleccionat' s'ha actualizat a v0.6!" },
-	"notification_upgradedtostorage_message": { "message": "Ara la configuració es sincronitzarà en tots els teus dispositius! La part dolenta és que has de configurar l'extensión una altra vegada :-( Fes clic en aquesta notificación per a configurar-la." }
+	"notification_upgradedtostorage_message": { "message": "Ara la configuració es sincronitzarà en tots els teus dispositius! La part dolenta és que has de configurar l'extensión una altra vegada :-( Fes clic en aquesta notificación per a configurar-la." },
+	"notification_reorder_title": { "message": "'Traduïr Text Seleccionat' s'ha actualizat a v0.7!" },
+	"notification_reorder_message": { "message": "Ara pots configurar en quin ordre vols que apareixin els idiomes en el menú contextual." }
 }