Add new i18n languages and update existent ones

- Add 21 new languages where the UI was translated (all translations
  are 100% complete except for Chinese Simplified (96%)
  and Amharic (37%)).
- Update some translations for preexistent languages.

Change-Id: I64be0a2dd551c12af1547a616b4f49f97c471bde
diff --git a/src/_locales/bg/messages.json b/src/_locales/bg/messages.json
new file mode 100644
index 0000000..3f7c553
--- /dev/null
+++ b/src/_locales/bg/messages.json
@@ -0,0 +1,114 @@
+{
+	"appName": {
+		"message": "Превод на избрания текст",
+		"description": "The app name"
+	},
+	"appBetaName": {
+		"message": "Превод на избрания текст (бета)",
+		"description": "The beta app name"
+	},
+	"appDescription": {
+		"message": "Превод на избрания текст с Google Преводач",
+		"description": "The app description"
+	},
+	"contextmenu_title": {
+		"message": "Преведете избраното на...",
+		"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done. Inside this parent menu there are the menus"
+	},
+	"contextmenu_title2": {
+		"message": "Преведете избраното на '$language$'",
+		"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done and there's only one language available.",
+		"placeholders": {
+			"language": {
+				"content": "$1",
+				"example": "Language to translate into."
+			}
+		}
+	},
+	"contextmenu_edit": {
+		"message": "Редактиране на езиците...",
+		"description": "Title of the option inside the 'Translate section into...' context menu."
+	},
+	"options_welcome": {
+		"message": "Добре дошли!",
+		"description": "Title of the options page"
+	},
+	"options_introduction": {
+		"message": "Изберете езиците, които искате да се показват в менюто за превод.",
+		"description": "Introduction paragraph to the options pages"
+	},
+	"options_languageselectheader": {
+		"message": "Езици:",
+		"description": "Header of the language select option."
+	},
+	"options_otheroptionsheader": {
+		"message": "Други опции:",
+		"description": "Header of the options page."
+	},
+	"options_tabsoption_1": {
+		"message": "Отваряне на Google Преводач в ново табло за всеки превод.",
+		"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
+	},
+	"options_tabsoption_2": {
+		"message": "Отваряне на Google Преводач в едно уникално табло и заменяне на последния превод вместо да се отварят много табла.",
+		"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
+	},
+	"options_tabsoption_3": {
+		"message": "Отворете Google Преводач в нов панел (трябва да активирате <a href='chrome://flags/#enable-panels' id='panelsflag'>--enable-panels</a> знамето). <sup style='color:red; font-weight: bold;'>ФУНКЦИЯТА Е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА</sup>",
+		"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
+	},
+	"options_savebutton": {
+		"message": "Запазване",
+		"description": "Save button in the settings page"
+	},
+	"options_addlanguage": {
+		"message": "Добавяне на език",
+		"description": "Title for the 'Add language' dialog"
+	},
+	"options_addlanguage_addbutton": {
+		"message": "Добавяне",
+		"description": "Add button in the footer of the languages list"
+	},
+	"options_language_label": {
+		"message": "Език:",
+		"description": "Label for the language selector in the 'Add language' dialog"
+	},
+	"options_credits": {
+		"message": "Благодарности",
+		"description": "Title for the credits link and dialog"
+	},
+	"options_credits_homepage": {
+		"message": "начална страница",
+		"description": "Homepage link for an item in the credits. NOTE: put in in lowercase letters"
+	},
+	"options_credits_by": {
+		"message": "от",
+		"description": "Fragment of the author statement in an item of the credits. NOTE: put in in lowercase letters. EXAMPLE: '{{options_credits_by}} Adrià Vilanova Martínez'"
+	},
+	"options_ok": {
+		"message": "Добре",
+		"description": "OK button in the dialogs"
+	},
+	"options_cancel": {
+		"message": "Отказ",
+		"description": "Cancel button in the dialogs"
+	},
+	"notification_install_title": {
+		"message": "Благодарим за инсталирането на 'Превод на избрания текст'"
+	},
+	"notification_install_message": {
+		"message": "Щракнете на това известие, за да настроите разширението."
+	},
+	"notification_upgradedtostorage_title": {
+		"message": "\"Превод на избрания текст\" е осъвременен до версия 0.6!"
+	},
+	"notification_upgradedtostorage_message": {
+		"message": "Сега настройките на разширението ще бъдат синхронизирани с всичките ви устройства! Лошата страна на това е, че трябва да настроите разширението отново :-( Щракнете на това известие, за да настроите разширението."
+	},
+	"notification_reorder_title": {
+		"message": "\"Превод на избрания текст\" се осъвремени до версия 0.7!"
+	},
+	"notification_reorder_message": {
+		"message": "Сега можете да конфигурирате в какъв ред искате езиците да се появяват в контекстното меню. "
+	}
+}