blob: c7d8993b922258089eedcd49f20bfe25180ab815 [file] [log] [blame]
{
"appName": {
"message": "Превод на избрания текст",
"description": "The app name"
},
"appBetaName": {
"message": "Превод на избрания текст (бета)",
"description": "The beta app name"
},
"appDescription": {
"message": "Превод на избрания текст с Google Преводач",
"description": "The app description"
},
"contextmenu_title": {
"message": "Преведете избраното на...",
"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done. Inside this parent item there are the target languages."
},
"contextmenu_title2": {
"message": "Преведете избраното на '$language$'",
"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done and there's only one language available.",
"placeholders": {
"language": {
"content": "$1",
"example": "Language to translate into."
}
}
},
"contextmenu_edit": {
"message": "Редактиране на езиците...",
"description": "Title of the item inside the 'Translate section into...' context menu which is used to go to the options page."
},
"options_welcome": {
"message": "Добре дошли!",
"description": "Title of the options page which welcomes users"
},
"options_introduction": {
"message": "Изберете езиците, които искате да се показват в менюто за превод.",
"description": "Introduction paragraph in the options page preceding the language list."
},
"options_languageselectheader": {
"message": "Езици:",
"description": "Header of the selected languages list."
},
"options_otheroptionsheader": {
"message": "Други опции:",
"description": "Subheader in the options page before the options to choose where should the translation be shown.."
},
"options_tabsoption_1": {
"message": "Отваряне на Google Преводач в ново табло за всеки превод.",
"description": "Option which defines where should the translations be shown (in this case, each translation will be opened in a new tab)."
},
"options_tabsoption_2": {
"message": "Отваряне на Google Преводач в едно уникално табло и заменяне на последния превод вместо да се отварят много табла.",
"description": "Option which defines where should the translations be shown (in this case, each translation will be opened in the same tab used for the previous translation, or will open a new tab if there aren't any translation tabs open)."
},
"options_savebutton": {
"message": "Запазване",
"description": "Save button in the settings page"
},
"options_addlanguage": {
"message": "Добавяне на език",
"description": "Title for the 'Add language' dialog"
},
"options_addlanguage_addbutton": {
"message": "Добавяне",
"description": "'Add' button in the footer of the languages list which is used to show a dialog with a list of potential languages to add. In the dialog, this message is also shown inside a button which is used to confirm the action."
},
"options_language_label": {
"message": "Език:",
"description": "Label for the language selector in the 'Add language' dialog"
},
"options_credits": {
"message": "Благодарности",
"description": "Message for the link to the credits dialog, and also the title for the credits dialog, which shows a list of open source projects used inside the extension and a list of translators/contributors."
},
"options_credits_homepage": {
"message": "начална страница",
"description": "Text shown for links to go to each homepage of open source projects in the credits. NOTE: put in in lowercase letters"
},
"options_credits_by": {
"message": "от",
"description": "Fragment of the author statement in an item of the credits. NOTE: put in in lowercase letters. EXAMPLE: '{{options_credits_by}} Adrià Vilanova Martínez'"
},
"options_ok": {
"message": "Добре",
"description": "OK button in informative dialogs, which is used to close them (no action is done when pressing these buttons)"
},
"options_cancel": {
"message": "Отказ",
"description": "Cancel button in the dialogs, to reject an action."
},
"notification_install_title": {
"message": "Благодарим за инсталирането на 'Превод на избрания текст'"
},
"notification_install_message": {
"message": "Щракнете на това известие, за да настроите разширението."
},
"notification_upgradedtostorage_title": {
"message": "\"Превод на избрания текст\" е осъвременен до версия 0.6!"
},
"notification_upgradedtostorage_message": {
"message": "Сега настройките на разширението ще бъдат синхронизирани с всичките ви устройства! Лошата страна на това е, че трябва да настроите разширението отново :-( Щракнете на това известие, за да настроите разширението."
},
"notification_reorder_title": {
"message": "\"Превод на избрания текст\" се осъвремени до версия 0.7!"
},
"notification_reorder_message": {
"message": "Сега можете да конфигурирате в какъв ред искате езиците да се появяват в контекстното меню. "
}
}