Bring the profile indicator feature to TW

Adapted the existing code in order for it to be injected too in TW.

Change-Id: I01720c040f7bbab892f02a8f2935ebcaeb01b68f
diff --git a/src/_locales/ca/messages.json b/src/_locales/ca/messages.json
index ad6f006..66a6349 100644
--- a/src/_locales/ca/messages.json
+++ b/src/_locales/ca/messages.json
@@ -64,7 +64,7 @@
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
  "options_profileindicator": {
-  "message": "Mostra a la Consola de la Comunitat <span class=\"help\" title=\"Si l'autor ha participat a altres fils, es mostrarà un punt vermell al costat del seu nom d'usuari. Si les publicacions més recents han estat llegides, es mostrarà un punt taronja. Pots posar el teu ratolí a sobre del punt per mostrar què vol dir el seu color.\">si l'autor del fil ha participat a altres fils</span>.",
+  "message": "Mostra <span class=\"help\" title=\"Si l'autor ha participat a altres fils, es mostrarà un punt vermell al costat del seu nom d'usuari. Si les publicacions més recents han estat llegides, es mostrarà un punt taronja. Pots posar el teu ratolí a sobre del punt per mostrar què vol dir el seu color.\">si l'autor del fil ha participat a altres fils</span>.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
  "options_stickysidebarheaders": {
diff --git a/src/_locales/en/messages.json b/src/_locales/en/messages.json
index f5c5cde..329c373 100644
--- a/src/_locales/en/messages.json
+++ b/src/_locales/en/messages.json
@@ -68,7 +68,7 @@
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
  "options_profileindicator": {
-  "message": "Show in the Community Console <span class=\"help\" title=\"If the OP has participated in other threads, a red dot will be shown next to their username. If the OP's most recent posts have been read, an orange dot will be shown instead. You can hover the dot with your mouse in order to show the meaning of its color.\">whether the OP has participated in other threads</span>.",
+  "message": "Show <span class=\"help\" title=\"If the OP has participated in other threads, a red dot will be shown next to their username. If the OP's most recent posts have been read, an orange dot will be shown instead. You can hover the dot with your mouse in order to show the meaning of its color.\">whether the OP has participated in other threads</span>.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
  "options_save": {
diff --git a/src/_locales/es/messages.json b/src/_locales/es/messages.json
index aacc251..891f0a5 100644
--- a/src/_locales/es/messages.json
+++ b/src/_locales/es/messages.json
@@ -64,7 +64,7 @@
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
  "options_profileindicator": {
-  "message": "Muestra en la Consola de la Comunidad <span class=\"help\" title=\"Si el autor ha participado en otros hilos, se mostrará un punto rojo al lado de su nombre de usuario. Si las publicaciones más recientes se han leído, se mostrará un punto naranja. Puedes poner tu ratón encima del punto para mostrar qué quiere decir su color.\">si el autor del hilo ha participado en otros hilos</span>.",
+  "message": "Muestra <span class=\"help\" title=\"Si el autor ha participado en otros hilos, se mostrará un punto rojo al lado de su nombre de usuario. Si las publicaciones más recientes se han leído, se mostrará un punto naranja. Puedes poner tu ratón encima del punto para mostrar qué quiere decir su color.\">si el autor del hilo ha participado en otros hilos</span>.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
  "options_stickysidebarheaders": {