Add option to reposition the expand thread button (CC)

This option repositions the expand thread button all the way to the left
of the thread element in thread lists (Community Console). Originally,
this button is shown in the right.

Requested at pekb/thread/67965396?msgid=91547227.

Change-Id: I10cd62998f6165ec58705fd912089119a7e0a108
diff --git a/src/_locales/ca/messages.json b/src/_locales/ca/messages.json
index 746ac61..c4c74cc 100644
--- a/src/_locales/ca/messages.json
+++ b/src/_locales/ca/messages.json
@@ -95,6 +95,10 @@
   "message": "Mostra el punt que notifica que hi ha anuncis sense llegir d'una manera més prominent a la Consola de la Comunitat.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_repositionexpandthread": {
+  "message": "Posa el botó \"expandir fil\" a l'esquerra del tot en les llistes de fils de la Consola de la Comunitat.",
+  "description": "Feature checkbox in the options page"
+ },
  "options_profileindicator_header": {
   "message": "Punt indicador",
   "description": "Heading for the profile indicator feature options"