Added option to activate the enableEscalateThread flag
diff --git a/_locales/ca/messages.json b/_locales/ca/messages.json
index 0d952a6..5a50ea3 100644
--- a/_locales/ca/messages.json
+++ b/_locales/ca/messages.json
@@ -51,6 +51,10 @@
   "message": "Afegeix l'opció per duplicar diversos fils alhora a la llista de fils de la Consola de la Comunitat.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_escalatethreads":{
+  "message": "Activa la <i>flag></i> <code class=\"help\" title=\"Aquesta flag activa la funcionalitat d'escalar fils del fòrum públic als privats a la Consola de la Comunitat.\">enableEscalateThread</code> de la Consola de la Comunitat.",
+  "description": "Feature checkbox in the options page"
+ },
  "options_save": {
   "message": "Desa",
   "description": "Button in the options page to save the settings"
@@ -87,4 +91,4 @@
   "message": "Progrés",
   "description": "Title for a progress bar which indicates how many threads were duplicated."
  }
-}
\ No newline at end of file
+}
diff --git a/_locales/en/messages.json b/_locales/en/messages.json
index decd633..606aa26 100644
--- a/_locales/en/messages.json
+++ b/_locales/en/messages.json
@@ -51,6 +51,10 @@
   "message": "Add the option to duplicate multiple threads at the same time from the Community Console thread list.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_escalatethreads":{
+  "message": "Enables the <code class=\"help\" title=\"This flag activates the functionality which allows a PE to escalate threads from the public forums to the private ones in the Community Console.\">enableEscalateThread</code> Community Console flag.",
+  "description": "Feature checkbox in the options page"
+ },
  "options_save": {
   "message": "Save",
   "description": "Button in the options page to save the settings"
@@ -87,4 +91,4 @@
   "message": "Progress",
   "description": "Title for a progress bar which indicates how many threads were duplicated."
  }
-}
\ No newline at end of file
+}
diff --git a/_locales/es/messages.json b/_locales/es/messages.json
index 2e9b16f..cf36bd6 100644
--- a/_locales/es/messages.json
+++ b/_locales/es/messages.json
@@ -51,6 +51,10 @@
   "message": "Añade la opción para duplicar varios hilos a la vez en la lista de hilos de la Consola de la Comunidad.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_escalatethreads":{
+  "message": "Activa la <i>flag></i> <code class=\"help\" title=\"Esta flag activa la funcionalidad de escalar hilos del foro público a los privados en la Consola de la Comunidad.\">enableEscalateThread</code> de la Consola de la Comunidad.",
+  "description": "Feature checkbox in the options page"
+ },
  "options_save": {
   "message": "Guardar",
   "description": "Button in the options page to save the settings"