Added increase contrast option
diff --git a/src/_locales/ca/messages.json b/src/_locales/ca/messages.json
index 29c8f60..4a2d979 100644
--- a/src/_locales/ca/messages.json
+++ b/src/_locales/ca/messages.json
@@ -59,6 +59,10 @@
   "message": "Activa la <i>flag</i> <code class=\"help\" title=\"Aquesta flag activa la funcionalitat de moure fils d'un fòrum on ets un EP a un altre fòrum a la Consola de la Comunitat.\">enableMoveThread</code> de la Consola de la Comunitat.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_increasecontrast":{
+  "message": "Incrementa el contrast entre els fils llegits i no llegits a la Consola de la Comunitat.",
+  "description": "Feature checkbox in the options page"
+ },
  "options_save": {
   "message": "Desa",
   "description": "Button in the options page to save the settings"