Pontoon: Update Catalan (ca) localization of TW Power Tools

Co-authored-by: Adrià Vilanova Martínez <me@avm99963.com>
diff --git a/src/static/_locales/ca/messages.json b/src/static/_locales/ca/messages.json
index 27ff284..746e9d9 100644
--- a/src/static/_locales/ca/messages.json
+++ b/src/static/_locales/ca/messages.json
@@ -15,6 +15,14 @@
   "message": "Fes scroll infinit i obtén altres millores als Fòrums de Google i la Consola de la Comunitat",
   "description": "The extension's description"
  },
+ "options_killswitchwarning": {
+  "message": "Una o més opcions han sigut desactivades forçosament perquè podrien no estar funcionant correctament. Sisplau ves al <a href='https://groups.google.com/g/twpowertools-discuss' rel='noreferrer noopener' target='_blank'>grup twpowertools-discuss</a> per obtenir més informació sobre per què algunes opcions s'han desactivat forçosament.",
+  "description": "Warning shown in the options page if a feature has been remotely force disabled via the kill switch mechanism. This happens when a feature doesn't work properly and might be doing dangerous things, and the maintainer or an authorized user remotely force disables the feature."
+ },
+ "options_killswitchenabled": {
+  "message": "L'opció anterior està desactivada forçosament degut a un problema.",
+  "description": "Warning shown in the options page below an option, when it has been remotely force disabled via the kill switch mechanism."
+ },
  "options_list": {
   "message": "Activa el scroll infinit a les llistes de fils.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
@@ -99,10 +107,6 @@
   "message": "Mostra una notificació a la Consola de la Comunitat quan una llista de fils rep actualitzacions.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
- "options_disableunifiedprofiles": {
-  "message": "Desactiva a la força l'experiment <code class=\"help\" title=\"Aquest experiment, quan està actiu, introdueix un rediseny de la interfície dels perfils que també unifica tots els perfils en un únic.\">SMEI_UNIFIED_PROFILES</code> a la Consola de la Comunitat.",
-  "description": "Feature checkbox in the options page"
- },
  "options_profileindicator_header": {
   "message": "Punt indicador",
   "description": "Heading for the profile indicator feature options"