Pontoon: Update Catalan (ca) localization of TW Power Tools

Co-authored-by: Adrià Vilanova Martínez <me@avm99963.com>
diff --git a/src/static/_locales/ca/messages.json b/src/static/_locales/ca/messages.json
index 15d223a..e89cf92 100644
--- a/src/static/_locales/ca/messages.json
+++ b/src/static/_locales/ca/messages.json
@@ -111,6 +111,10 @@
   "message": "Mostra una notificació a la Consola de la Comunitat quan una llista de fils rep actualitzacions.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_imagemaxheight": {
+  "message": "Limita l'altura de les imatges dels missatges a l'altura de la finestra.",
+  "description": "Feature checkbox in the options page"
+ },
  "options_profileindicator_moreinfo": {
   "message": "+info sobre les 2 darreres opcions",
   "description": "Link to learn more about the profile indicator feature"