Add enhanced announcements notification dot feature

This change adds a new option which consists of the injection of custom
CSS code to enhance the announcements notification dot shown in the
hamburger icon in the Community Console.

Change-Id: I6963017d25ba99f82ccabfde8eae45fa3280c4ec
diff --git a/src/_locales/ca/messages.json b/src/_locales/ca/messages.json
index 87fda39..746ac61 100644
--- a/src/_locales/ca/messages.json
+++ b/src/_locales/ca/messages.json
@@ -91,6 +91,10 @@
   "message": "Activa l'experiment <code class=\"help\" title=\"Aquest experiment et permet ordenar la llista de fils de la Consola de la Comunitat en ordre ascendent o descendent.\">SMEI_SORT_DIRECTION</code>.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_enhancedannouncementsdot": {
+  "message": "Mostra el punt que notifica que hi ha anuncis sense llegir d'una manera més prominent a la Consola de la Comunitat.",
+  "description": "Feature checkbox in the options page"
+ },
  "options_profileindicator_header": {
   "message": "Punt indicador",
   "description": "Heading for the profile indicator feature options"