Add option to force disable SMEI_UNIFIED_PROFILES

Proposed here:
https://groups.google.com/g/twpowertools-discuss/c/QSOXU8IbrYU

Fixes: #47
Change-Id: I05caf5248cec1121ee083362910f81c484bfb3b2
diff --git a/src/_locales/ca/messages.json b/src/_locales/ca/messages.json
index 5b01409..aa91d18 100644
--- a/src/_locales/ca/messages.json
+++ b/src/_locales/ca/messages.json
@@ -103,6 +103,10 @@
   "message": "Actualitza les llistes de fils de la Consola de la Comunitat automàticament.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_disableunifiedprofiles": {
+  "message": "Desactiva a la força l'experiment <code class=\"help\" title=\"Aquest experiment, quan està actiu, introdueix un rediseny de la interfície dels perfils que també unifica tots els perfils en un únic.\">SMEI_UNIFIED_PROFILES</code> a la Consola de la Comunitat.",
+  "description": "Link to learn more about the profile indicator feature"
+ },
  "options_profileindicator_header": {
   "message": "Punt indicador",
   "description": "Heading for the profile indicator feature options"
diff --git a/src/_locales/en/messages.json b/src/_locales/en/messages.json
index 1e05f3c..09881d9 100644
--- a/src/_locales/en/messages.json
+++ b/src/_locales/en/messages.json
@@ -107,6 +107,10 @@
   "message": "Autorefresh thread lists in the Community Console.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_disableunifiedprofiles": {
+  "message": "Force disable the <code class=\"help\" title=\"This experiment, when enabled, introduces a redesign of the profile view which also unifies all forum profiles into a single one.\">SMEI_UNIFIED_PROFILES</code> experiment in the Community Console.",
+  "description": "Feature checkbox in the options page"
+ },
  "options_profileindicator_header": {
   "message": "Indicator dot",
   "description": "Heading for the profile indicator feature options"
diff --git a/src/_locales/es/messages.json b/src/_locales/es/messages.json
index a591db4..4bea06d 100644
--- a/src/_locales/es/messages.json
+++ b/src/_locales/es/messages.json
@@ -107,6 +107,10 @@
   "message": "Actualiza las listas de hilos de la Consola de la Comunidad automáticamente.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_disableunifiedprofiles": {
+  "message": "Desactiva forzosamente el experimento <code class=\"help\" title=\"Este experimento, cuando está activado, introduce un rediseño de la interfaz de los perfiles que también unifica todos los perfiles en cada foro en uno único.\">SMEI_UNIFIED_PROFILES</code> en la Consola de la Comunidad.",
+  "description": "Link to learn more about the profile indicator feature"
+ },
  "options_profileindicator_moreinfo": {
   "message": "+info sobre las 2 opciones anteriores",
   "description": "Link to learn more about the profile indicator feature"