Add option to force disable SMEI_UNIFIED_PROFILES

Proposed here:
https://groups.google.com/g/twpowertools-discuss/c/QSOXU8IbrYU

Fixes: #47
Change-Id: I05caf5248cec1121ee083362910f81c484bfb3b2
diff --git a/src/_locales/ca/messages.json b/src/_locales/ca/messages.json
index 5b01409..aa91d18 100644
--- a/src/_locales/ca/messages.json
+++ b/src/_locales/ca/messages.json
@@ -103,6 +103,10 @@
   "message": "Actualitza les llistes de fils de la Consola de la Comunitat automàticament.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_disableunifiedprofiles": {
+  "message": "Desactiva a la força l'experiment <code class=\"help\" title=\"Aquest experiment, quan està actiu, introdueix un rediseny de la interfície dels perfils que també unifica tots els perfils en un únic.\">SMEI_UNIFIED_PROFILES</code> a la Consola de la Comunitat.",
+  "description": "Link to learn more about the profile indicator feature"
+ },
  "options_profileindicator_header": {
   "message": "Punt indicador",
   "description": "Heading for the profile indicator feature options"
diff --git a/src/_locales/en/messages.json b/src/_locales/en/messages.json
index 1e05f3c..09881d9 100644
--- a/src/_locales/en/messages.json
+++ b/src/_locales/en/messages.json
@@ -107,6 +107,10 @@
   "message": "Autorefresh thread lists in the Community Console.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_disableunifiedprofiles": {
+  "message": "Force disable the <code class=\"help\" title=\"This experiment, when enabled, introduces a redesign of the profile view which also unifies all forum profiles into a single one.\">SMEI_UNIFIED_PROFILES</code> experiment in the Community Console.",
+  "description": "Feature checkbox in the options page"
+ },
  "options_profileindicator_header": {
   "message": "Indicator dot",
   "description": "Heading for the profile indicator feature options"
diff --git a/src/_locales/es/messages.json b/src/_locales/es/messages.json
index a591db4..4bea06d 100644
--- a/src/_locales/es/messages.json
+++ b/src/_locales/es/messages.json
@@ -107,6 +107,10 @@
   "message": "Actualiza las listas de hilos de la Consola de la Comunidad automáticamente.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_disableunifiedprofiles": {
+  "message": "Desactiva forzosamente el experimento <code class=\"help\" title=\"Este experimento, cuando está activado, introduce un rediseño de la interfaz de los perfiles que también unifica todos los perfiles en cada foro en uno único.\">SMEI_UNIFIED_PROFILES</code> en la Consola de la Comunidad.",
+  "description": "Link to learn more about the profile indicator feature"
+ },
  "options_profileindicator_moreinfo": {
   "message": "+info sobre las 2 opciones anteriores",
   "description": "Link to learn more about the profile indicator feature"
diff --git a/src/common/common.js b/src/common/common.js
index f897837..9212389 100644
--- a/src/common/common.js
+++ b/src/common/common.js
@@ -76,6 +76,10 @@
   defaultValue: false,
   context: 'options',
  },
+ 'disableunifiedprofiles': {
+  defaultValue: false,
+  context: 'options',
+ },
 
  // Experiments:
  'threadlistavatars': {
diff --git a/src/content_scripts/console_inject_start.js b/src/content_scripts/console_inject_start.js
index 7d5e87b..78a5d2e 100644
--- a/src/content_scripts/console_inject_start.js
+++ b/src/content_scripts/console_inject_start.js
@@ -1,3 +1,6 @@
+const SMEI_SORT_DIRECTION = 8;
+const SMEI_UNIFIED_PROFILES = 9;
+
 chrome.storage.sync.get(null, function(items) {
  if (items.loaddrafts || items.smei_sortdirection) {
   var startup =
@@ -8,8 +11,14 @@
   }
 
   if (items.smei_sortdirection) {
-   if (!startup[1][6].includes(8))
-    startup[1][6].push(8);
+   if (!startup[1][6].includes(SMEI_SORT_DIRECTION))
+    startup[1][6].push(SMEI_SORT_DIRECTION);
+  }
+
+  if (items.disableunifiedprofiles) {
+   var index = startup[1][6].indexOf(SMEI_UNIFIED_PROFILES);
+   if (index > -1)
+    startup[1][6].splice(index, 1);
   }
 
   document.querySelector('html').setAttribute(
diff --git a/src/options/options.html b/src/options/options.html
index 37f7e7f..c0c1d3e 100644
--- a/src/options/options.html
+++ b/src/options/options.html
@@ -44,6 +44,7 @@
     <div class="option"><input type="checkbox" id="batchlock"> <label for="batchlock" data-i18n="batchlock"></label> <span class="experimental-label" data-i18n="experimental_label"></span></div>
     <div class="option"><input type="checkbox" id="enhancedannouncementsdot"> <label for="enhancedannouncementsdot" data-i18n="enhancedannouncementsdot"></label></div>
     <div class="option"><input type="checkbox" id="repositionexpandthread"> <label for="repositionexpandthread" data-i18n="repositionexpandthread"></label> <span class="experimental-label" data-i18n="experimental_label"></span></div>
+    <div class="option"><input type="checkbox" id="disableunifiedprofiles"> <label for="disableunifiedprofiles" data-i18n="disableunifiedprofiles"></label> <span class="experimental-label" data-i18n="experimental_label"></span></div>
     <h4 data-i18n="profileindicator_header"></h4>
     <div class="option"><input type="checkbox" id="profileindicator"> <label for="profileindicator" data-i18n="profileindicator"></label> <span class="experimental-label" data-i18n="experimental_label"></span></div>
     <div class="option"><input type="checkbox" id="profileindicatoralt"> <label for="profileindicatoralt" data-i18n="profileindicatoralt"></label> <span class="experimental-label" data-i18n="experimental_label"></span></div>