Pontoon: Update Catalan (ca) localization of TW Power Tools

Co-authored-by: Adrià Vilanova Martínez <me@avm99963.com>
diff --git a/src/static/_locales/ca/messages.json b/src/static/_locales/ca/messages.json
index db0bcdc..69a7a6c 100644
--- a/src/static/_locales/ca/messages.json
+++ b/src/static/_locales/ca/messages.json
@@ -24,7 +24,7 @@
   "description": "Warning shown in the options page below an option, when it has been remotely force disabled via the kill switch mechanism."
  },
  "options_optionalpermissionswarning_header": {
-  "message": "Una o més funcions no es poden utilitzar perquè necessiten permisos addicionals. Aquestes funcions estan destacades aquí sota, fes clic a les seves caselles de selecció per donar-lis els permisos adequats.",
+  "message": "Algunes funcions necessiten permisos addicionals per funcionar. Estan destacades aquí sota, fes clic a les seves caselles de selecció per donar-lis els permisos adequats.",
   "description": "Warning shown at the top of the options page if a feature cannot be used because one or more required permissions haven't been granted to the extension."
  },
  "options_optionalpermissionswarning_label": {