Add profile indicator feature

This experimental feature adds an indicator dot next to the OP's
username in order to indicate whether the OP has participated in more
threads in the same forum.

The dot can indicate the following states:
* Blue: the OP has only participated in the current thread.
* Orange: the OP has participated in other threads, but at least the
last 5 ones have been read by the user.
* Red: the OP has participated in other threads, some of which haven't
yet been read by the user.

Change-Id: Ib358d88dacfe0e713247d7757cf7eea1a2b4f8e9
diff --git a/src/_locales/ca/messages.json b/src/_locales/ca/messages.json
index b454bcf..ad6f006 100644
--- a/src/_locales/ca/messages.json
+++ b/src/_locales/ca/messages.json
@@ -63,6 +63,10 @@
   "message": "Incrementa el contrast entre els fils llegits i no llegits a la Consola de la Comunitat.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_profileindicator": {
+  "message": "Mostra a la Consola de la Comunitat <span class=\"help\" title=\"Si l'autor ha participat a altres fils, es mostrarà un punt vermell al costat del seu nom d'usuari. Si les publicacions més recents han estat llegides, es mostrarà un punt taronja. Pots posar el teu ratolí a sobre del punt per mostrar què vol dir el seu color.\">si l'autor del fil ha participat a altres fils</span>.",
+  "description": "Feature checkbox in the options page"
+ },
  "options_stickysidebarheaders": {
   "message": "Fes que les capçaleres de la barra lateral de la Consola de la Comunitat es quedin enganxades a dalt (+info a <code>pekb/thread/60784834</code>).",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
@@ -82,5 +86,21 @@
  "inject_previousposts": {
   "message": "Historial de publicacions",
   "description": "Link shown in a user profile (in TW and the Community Console) which points to a search showing the user's posts and messages"
+ },
+ "inject_profileindicator_loading": {
+  "message": "Carregant...",
+  "description": "Tooltip for the profile indicator dot."
+ },
+ "inject_profileindicator_first_post": {
+  "message": "Aquest és el primer fil d'aquest fòrum creat per aquest usuari.",
+  "description": "Tooltip for the profile indicator dot."
+ },
+ "inject_profileindicator_other_posts_read": {
+  "message": "Aquest usuari ha participat en altres fils d'aquest fòrum, però ja has llegit els 5 darrers on ha participat.",
+  "description": "Tooltip for the profile indicator dot."
+ },
+ "inject_profileindicator_other_posts_unread": {
+  "message": "Aquest usuari ha participat en altres fils d'aquest fòrum, alguns dels quals no has llegit.",
+  "description": "Tooltip for the profile indicator dot."
  }
 }
diff --git a/src/_locales/en/messages.json b/src/_locales/en/messages.json
index e958010..f5c5cde 100644
--- a/src/_locales/en/messages.json
+++ b/src/_locales/en/messages.json
@@ -67,6 +67,10 @@
   "message": "Increase contrast between read and unread threads in the Community Console.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_profileindicator": {
+  "message": "Show in the Community Console <span class=\"help\" title=\"If the OP has participated in other threads, a red dot will be shown next to their username. If the OP's most recent posts have been read, an orange dot will be shown instead. You can hover the dot with your mouse in order to show the meaning of its color.\">whether the OP has participated in other threads</span>.",
+  "description": "Feature checkbox in the options page"
+ },
  "options_save": {
   "message": "Save",
   "description": "Button in the options page to save the settings"
@@ -82,5 +86,21 @@
  "inject_previousposts": {
   "message": "Previous posts",
   "description": "Link shown in a user profile (in TW and the Community Console) which points to a search showing the user's posts and messages"
+ },
+ "inject_profileindicator_loading": {
+  "message": "Loading...",
+  "description": "Tooltip for the profile indicator dot."
+ },
+ "inject_profileindicator_first_post": {
+  "message": "This is the first thread created by the OP in this forum.",
+  "description": "Tooltip for the profile indicator dot."
+ },
+ "inject_profileindicator_other_posts_read": {
+  "message": "The OP participated in other threads in this forum, but you've read the 5 most recent ones.",
+  "description": "Tooltip for the profile indicator dot."
+ },
+ "inject_profileindicator_other_posts_unread": {
+  "message": "The OP participated in other threads in this forum, some of which you haven't read.",
+  "description": "Tooltip for the profile indicator dot."
  }
 }
diff --git a/src/_locales/es/messages.json b/src/_locales/es/messages.json
index 8627dbb..aacc251 100644
--- a/src/_locales/es/messages.json
+++ b/src/_locales/es/messages.json
@@ -63,6 +63,10 @@
   "message": "Incrementa el contraste entre los hilos leídos y no leídos en la Consola de la Comunidad.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_profileindicator": {
+  "message": "Muestra en la Consola de la Comunidad <span class=\"help\" title=\"Si el autor ha participado en otros hilos, se mostrará un punto rojo al lado de su nombre de usuario. Si las publicaciones más recientes se han leído, se mostrará un punto naranja. Puedes poner tu ratón encima del punto para mostrar qué quiere decir su color.\">si el autor del hilo ha participado en otros hilos</span>.",
+  "description": "Feature checkbox in the options page"
+ },
  "options_stickysidebarheaders": {
   "message": "Hacer que los encabezados de la barra lateral de la Consola de la Comunidad se queden pegados arriba (+info en <code>pekb/thread/60784834</code>).",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
@@ -82,5 +86,21 @@
  "inject_previousposts": {
   "message": "Historial de publicaciones",
   "description": "Link shown in a user profile (in TW and the Community Console) which points to a search showing the user's posts and messages"
+ },
+ "inject_profileindicator_loading": {
+  "message": "Cargando...",
+  "description": "Tooltip for the profile indicator dot."
+ },
+ "inject_profileindicator_first_post": {
+  "message": "Este es el primer hilo de este foro creado por este usuario.",
+  "description": "Tooltip for the profile indicator dot."
+ },
+ "inject_profileindicator_other_posts_read": {
+  "message": "Este usuario ha participado en otros hilos de este foro, pero ya has leído los 5 últimos donde ha participado.",
+  "description": "Tooltip for the profile indicator dot."
+ },
+ "inject_profileindicator_other_posts_unread": {
+  "message": "Este usuario ha participado en otros hilos de este foro, algunos de los cuales no has leído.",
+  "description": "Tooltip for the profile indicator dot."
  }
 }