blob: 9f1a33ec3148c6bf137c1896832f645534193cdc [file] [log] [blame]
site_name: Documentación de Control Horario
theme:
name: 'material'
language: 'es'
repo_name: avm99963/hores-external
repo_url: https://github.com/avm99963/hores-external
extra_css: ["css/styles.css"]
markdown_extensions:
- admonition
nav:
- 'Bienvenida': 'index.md'
- 'Manual para trabajadores':
- 'Introducción': 'trabajadores/index.md'
- 'Incidencias': 'trabajadores/incidencias.md'
- 'Validaciones': 'trabajadores/validaciones.md'
- 'Exportar registro': 'trabajadores/exportar-registro.md'
- 'Cómo restablecer la contraseña': 'trabajadores/como-restablecer-contrasena.md'
- 'Verificación en dos pasos': 'trabajadores/verificacion-en-dos-pasos.md'
- 'Manual para administradores':
- 'Introducción': 'administradores/index.md'
- 'Instalación y configuración':
- 'Instalación': 'administradores/instalacion-y-configuracion/instalacion.md'
- 'Configuración': 'administradores/instalacion-y-configuracion/configuracion.md'
- 'Personas': 'administradores/personas.md'
- 'Trabajadores': 'administradores/trabajadores.md'
- 'Calendarios': 'administradores/calendarios.md'
- 'Horarios base': 'administradores/horarios.md'
- 'Generación de registros': 'administradores/registros.md'
- 'Incidencias': 'administradores/incidencias.md'
- 'Validaciones': 'administradores/validaciones.md'
- 'Exportar registro': 'administradores/exportar-registro.md'
- 'Seguridad': 'administradores/seguridad.md'
- 'Recursos de ayuda': 'administradores/recursos-de-ayuda.md'