blob: 943d1d80892289d9c55e3768f0f27dda427fdc58 [file] [log] [blame]
<?php
// Rename this file as config.php and fill in the details below.
$conf = array();
$conf["apiurl"] = ""; // L'adreça de l'API del graf original.
$conf["password"] = ""; // La contrasenya perquè la gent pugui entrar al graf.