First beta version ready
diff --git a/config.default.php b/config.default.php
new file mode 100644
index 0000000..943d1d8
--- /dev/null
+++ b/config.default.php
@@ -0,0 +1,6 @@
+<?php
+// Rename this file as config.php and fill in the details below.
+$conf = array();
+$conf["apiurl"] = ""; // L'adreça de l'API del graf original.
+$conf["password"] = ""; // La contrasenya perquè la gent pugui entrar al graf.
+