blob: 5d67df4e1b1b2c596d7587a934c84fb8527ec8b2 [file] [log] [blame]
<?php
// Rename this file as config.php and fill in the details below.
$conf = array();
$conf["apiurl"] = "https://grafo.dirba.io/api.php?req=getGraph"; // L'adreça de l'API del graf original.
$conf["password"] = ""; // La contrasenya perquè la gent pugui entrar al graf.