Merge pull request #2 from Huguet57/master

Implementació de la barra de cerca