Canvis d'última hora

Change-Id: Ic87313f57e0dd951db69d187d6d802d8b6af513f
1 file changed
tree: 347f7d828f143870abf81422da346a5c97f2b75e
  1. img/
  2. .gitignore
  3. symmetric_polynomials.py