Clone this repo:

Branches

 1. f440aee Change apuntsfme to apuntsgenerics by avm99963 · 1 year, 2 months ago master
 2. a7166e1 Add English language by avm99963 · 1 year, 2 months ago
 3. ad3be8a Afegeix opció unicode a hyperref by Miquel Ortega · 1 year, 8 months ago
 4. 17453ef Arreglat bug que ajuntava el mes i l'any a la portada by Ferran López · 1 year, 9 months ago
 5. 559b67d Fix bold stmaryrd warning. Fix a typo or two by MiquelOrtega · 1 year, 10 months ago
 6. affa6f9 Treu espai de titlemonth by MiquelOrtega · 2 years ago
 7. 641a94c Afegeix .swp a .gitignore by MiquelOrtega · 2 years, 1 month ago
 8. 9872c51 Carrega hyperref al final. Posa punt volat nomes a catala by MiquelOrtega · 2 years, 1 month ago
 9. 491ae19 Email actualitzat by oscarbenedito · 2 years, 2 months ago
 10. c1a33f5 Hacks amichs per representar la ela geminada segons les normes establertes per Pompeu Fabra by flopgui · 2 years, 4 months ago
 11. 40b26ac Alguna typo al README by MiquelOrtega · 2 years, 4 months ago
 12. d832fce Arreglat problema amb l'index quan els nombres estan girats by System User · 2 years, 6 months ago
 13. 09dc48e Lo del indice padre by Ernesto Lanchares · 2 years, 8 months ago
 14. 1c67571 Lo del indice padre by Ernesto Lanchares · 2 years, 8 months ago
 15. 5a81834 Lo del indice padre by Ernesto Lanchares · 2 years, 8 months ago
 16. 29b298b pequeño despiste by Ernesto Lanchares · 2 years, 8 months ago
 17. 0641d3d Avances by Ernesto Lanchares · 2 years, 8 months ago
 18. 091035a Afegit physics a notes by oscarbenedito · 2 years, 8 months ago
 19. aa0fe75 Afegit numbersfirst by oscarbenedito · 2 years, 8 months ago
 20. fca4b8b Guarrada en el Makefile by Ernesto Lanchares · 2 years, 8 months ago