Mirror of the repo at https://github.com/delefme/covid-tracability

Clone this repo:
  1. 44fc929 Afegit 'degree' al check de duplicats de table-parser by avm99963 · 1 year, 8 months ago master
  2. ca4c338 Added 'degree' to scrapper by delefme · 1 year, 8 months ago
  3. e76c482 Arreglat bug de les assignatures que ocupen 2+ files by avm99963 · 1 year, 8 months ago
  4. 677dfd8 Permetre executar dry runs al table-parser by avm99963 · 1 year, 8 months ago
  5. a661f57 Merge pull request #10 from delefme/v1 by delefme · 1 year, 8 months ago

App per la traçabilitat del COVID-19 a la FME

De moment, les tasques bàsiques a realitzar (a part de fer l'app en sí):

1.- Primer de tot, el que voldrem és "mapejar" les aules de la FME perquè sigui més fàcil indicar on està un assegut. Idees: per la forma de l'aula hi ha això: https://fme.upc.edu/ca/fme/edifici/plafo-fme-a4.pdf, pels llocs ho haurem de fer manual. A la majoria d'aules hi ha número+lletra, és molt més fàcil introduïr això a l'app que geolocalitzar-te.

2.- També, volem els horaris de les assignatures per endevinar què està cursant l'usuari cada hora. Idees: parsejar això https://fme.upc.edu/ca/arxius/curs-actual/horaris/20-21/horari-gm_fme2020-2021_q1_provisional-1.pdf

3.- Per últim, volem les aules en les que es cursen les assignatures segons l'hora. Idees: fer scrapping d'això https://fme.upc.edu/ca/la-facultat/edifici/ocupacio-despais Aules Teoria: https://fme-intranet.upc.edu/appsext/mrbs/web/day.php?year=2020&month=9&day=17&area=2 Aules PC: https://fme-intranet.upc.edu/appsext/mrbs/web/day.php?year=2020&month=9&day=17&area=6

Recordeu que estem intentant millorar això: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT9o287VqLyhwR8LPdloAQWhuqCgA3NfdhgP5vb9_sVQHL-g/viewform

Vinga va.