blob: 2e9133dc0dad733f35ced5db25a215de283a5afd [file] [log] [blame]
avm9996300a40032020-05-07 21:02:32 +02001<!DOCTYPE html>
2<html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>COVID-19 sandbox</title>
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7
8 <style>
9 body {
10 font-family: 'Helvetica', 'Arial', sans-serif;
avm999630b3b4072020-05-17 02:39:07 +020011 padding-bottom: 200px;
avm9996300a40032020-05-07 21:02:32 +020012 }
13
avm99963068b43e2020-07-08 15:45:18 +020014 .note {
15 width: calc(100% - 32px);
16 padding: 16px;
17 margin-bottom: 16px;
18 border-radius: 4px;
19 background: #FFEB3B;
20 box-shadow: 0 1px 3px 0px rgba(0, 0, 0, .6);
21
22 font-size: 13px;
23 line-height: 1.4;
24 }
25
26 .note p:first-child {
27 margin-top: 0;
28 }
29
30 .note p:last-child {
31 margin-bottom: 0;
32 }
33
avm9996300a40032020-05-07 21:02:32 +020034 .graphs {
35 max-width: 100%;
36 }
37
38 .key-container {
39 display: inline-block;
40 position: fixed;
41 bottom: 8px;
42 right: 8px;
43 padding: 8px;
44
45 background: white;
46 border-radius: 4px;
avm99963068b43e2020-07-08 15:45:18 +020047 box-shadow: 0 1px 3px 0px rgba(0, 0, 0, .3);
avm9996300a40032020-05-07 21:02:32 +020048 }
49
50 .key-container h3 {
51 margin: 8px 0 12px 0;
52 }
53
54 .key {
55 border-collapse: collapse;
56 }
57
58 .key td {
59 border: solid 1px black;
60 padding: 2px;
61 }
62
63 .risk {
64 width: 40px;
65 }
66
67 .low-risk {
68 background-color: #a0ff94;
69 }
70
71 .intermediate-risk {
72 background-color: #dbff94;
73 }
74
75 .intermediate-high-risk {
76 background-color: #ffe494;
77 }
78
79 .high-risk {
80 background-color: #ff9494;
81 }
82 </style>
83 </head>
84 <body>
avm99963068b43e2020-07-08 15:45:18 +020085 <div class="note">
86 <p><b>Nota</b>: La implementació que s'ha realitzat per calcular les dades podria ser incorrecta ja que no ha estat revisada per cap tercer, així que les gràfiques d'aquesta pàgina podrien ser incorrectes.
87 <p>Les dades s'obtenen diretament de l'API de la Generalitat de Catalunya, però <a href="https://biocomsc.upc.edu/en/shared/delays_spain_30062020.pdf">segons el grup BIOCOMSC de la UPC</a>, les dades corresponents a l'última setmana no són fiables. Tot i així, es continuen graficant en aquesta pàgina totes les dades disponibles per tal de donar una fita inferior dels valors finals en les dades de l'última setmana.</p>
88 <p>Es pot trobar el codi font complet del càlcul i generació de les gràfiques <a href="https://gerrit.avm99963.com/plugins/gitiles/covid19/+/refs/heads/master">aquí</a>.</p>
89 </div>
90
avm9996300a40032020-05-07 21:02:32 +020091 <img class="graphs" src="output/graph.svg">
92
93 <div class="key-container">
94 <h3>Llegenda</h3>
95 <table class="key">
96 <tr>
97 <td class="risk low-risk"></td>
98 <td>Risc baix</td>
99 </tr>
100 <tr>
101 <td class="risk intermediate-risk"></td>
avm9996358284b62020-05-07 21:30:33 +0200102 <td>Risc mig</td>
avm9996300a40032020-05-07 21:02:32 +0200103 </tr>
104 <tr>
105 <td class="risk intermediate-high-risk"></td>
avm9996358284b62020-05-07 21:30:33 +0200106 <td>Risc mig-alt</td>
avm9996300a40032020-05-07 21:02:32 +0200107 </tr>
108 <tr>
109 <td class="risk high-risk"></td>
110 <td>Risc alt</td>
111 </tr>
112 </table>
113 </div>
114 </body>
115</html>