Add disclaimer about the data

Also, this commit adds a box-shadow to the key.

Change-Id: Iccd5e843080b14db1c19f18e9b6c3f00848e9c10
diff --git a/index.php b/index.php
index 9f2321e..2e9133d 100644
--- a/index.php
+++ b/index.php
@@ -11,6 +11,26 @@
    padding-bottom: 200px;
   }
 
+  .note {
+   width: calc(100% - 32px);
+   padding: 16px;
+   margin-bottom: 16px;
+   border-radius: 4px;
+   background: #FFEB3B;
+   box-shadow: 0 1px 3px 0px rgba(0, 0, 0, .6);
+
+   font-size: 13px;
+   line-height: 1.4;
+  }
+
+  .note p:first-child {
+   margin-top: 0;
+  }
+
+  .note p:last-child {
+   margin-bottom: 0;
+  }
+
   .graphs {
    max-width: 100%;
   }
@@ -24,6 +44,7 @@
 
    background: white;
    border-radius: 4px;
+   box-shadow: 0 1px 3px 0px rgba(0, 0, 0, .3);
   }
 
   .key-container h3 {
@@ -61,6 +82,12 @@
   </style>
  </head>
  <body>
+  <div class="note">
+   <p><b>Nota</b>: La implementació que s'ha realitzat per calcular les dades podria ser incorrecta ja que no ha estat revisada per cap tercer, així que les gràfiques d'aquesta pàgina podrien ser incorrectes.
+   <p>Les dades s'obtenen diretament de l'API de la Generalitat de Catalunya, però <a href="https://biocomsc.upc.edu/en/shared/delays_spain_30062020.pdf">segons el grup BIOCOMSC de la UPC</a>, les dades corresponents a l'última setmana no són fiables. Tot i així, es continuen graficant en aquesta pàgina totes les dades disponibles per tal de donar una fita inferior dels valors finals en les dades de l'última setmana.</p>
+   <p>Es pot trobar el codi font complet del càlcul i generació de les gràfiques <a href="https://gerrit.avm99963.com/plugins/gitiles/covid19/+/refs/heads/master">aquí</a>.</p>
+  </div>
+
   <img class="graphs" src="output/graph.svg">
 
   <div class="key-container">